Logo: Opleidingsschool Rivierenland
VO

Opleidingsschool Rivierenland

Jaar van oprichting
01-01-2018
Jaar van erkenning
2021
Aantal studenten partnerschap
93
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?
 • Wij zijn een klein partnerschap dat bestaat uit drie schoolbesturen en één opleidingsinstituut.
 • We hebben een christelijke identiteit.
 • Onze kernwaarden zijn: voorbeeldschap, vooruitgang en variëteit.
 • We werken progressiegericht, vanuit een growth mindset: we richten ons op hoe dingen beter kunnen en niet op wat niet goed gaat.
 • We werken autonomie-ondersteunend. Dat houdt in dat studenten binnen de verplichte onderdelen ook keuzemogelijkheden hebben. Zo hebben we een mooi workshopaanbod voor onze studenten. Er zijn vier workshopleerlijnen die voor fulltime studenten verplicht zijn. Daarnaast kunnen ze kiezen uit een aanbod van keuzeworkshop. Studenten keuzemogelijkheden bieden, versterkt hun motivatie.
Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Doordat we een klein partnerschap zijn, is er een sterke onderlinge betrokkenheid en zijn de lijnen kort. Heel belangrijk in onze samenwerking zijn de opleidingsteams. Elke school heeft een opleidingsteam dat bestaat uit de teamleider van de locatie, de schoolopleider en alle werkplekbegeleiders en coaches. De instituutsopleider sluit regelmatig bij het opleidingsteam aan. Zo wordt er samen geleerd en wordt de verbinding gemaakt tussen het instituut en de scholen.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
 • Uitbreiding
  We zijn bezig met de uitbreiding van ons partnerschap, onder andere door er een tweede opleidingsinstituut (Fontys) bij te betrekken.
 • Inductie
  We gaan een bekwaamheidsniveau vaststellen voor de inductiefase. Vervolgens ontwikkelen we een aanpak/begeleiding waarmee startende leraren worden ondersteund om dat niveau te behalen.
 • Professionele leergemeenschap
  We willen onze opleidingsschool meer vormgeven als een professionele leergemeenschap voor alle docenten. Dat houdt onder andere in dat er een goede doorgaande lijn is van student naar starter naar ervaren docent. Met name ervaren docenten komen in zo’n leergemeenschap beter uit de verf.
 • Onderzoek
  Het onderzoek van studenten willen we koppelen aan schoolvernieuwingen.
 • Kwaliteit
  Altijd blijft kwaliteit voor ons een belangrijk speerpunt. Het kan altijd nog beter.
Contactgegevens
Nieuwe Walsteeg 9
4201 JH Gorinchem
Website
Contactpersoon
Jaap van den Berg
Programmamanager
06-16728975

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Utrecht
Scholen
Calvijn
Scholen
De Joost
Scholen
Willem van Oranje College Wijk en Aalburg
Scholen
Willem van Oranje College Waalwijk
Scholen
Uilenhof
Scholen
Tiener College
Scholen
Schans
Scholen
Lyceum Oudehoven
Scholen
Koningin Wilhelminacollege | VMBO-tl; HAVO; Atheneum; Gymnasium en Tweetalig VWO
Scholen
Koningin Wilhelminacollege | VMBO k/b en pro-VMBO
Scholen
ISK wereldschool
Scholen
Het Heerenlanden
Scholen
Gilde
Scholen
Windroos
Schoolbesturen
Stichting CVO-AV
Schoolbesturen
Koningin Wilhelmina College Culemborg
Schoolbesturen
Willem van Oranje Scholengroep