Logo: Opleidingsschool RPO Rijnmond
MBO
VO

Opleidingsschool RPO Rijnmond

Jaar van oprichting
16-09-2015
Jaar van erkenning
2019
Aantal studenten partnerschap
644
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

RPO Rijnmond is een groot partnerschap met vijftien besturen (meer dan 55 scholen) en drie opleidingsinstituten. We zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid, van 350 studenten in 2019-2020 naar meer dan 600 in het huidige schooljaar. Komend jaar breiden we uit met 2 tot 4 nieuwe scholen.
We zijn een dynamische netwerkorganisatie, waarin de eigenheid en diversiteit van de besturen en scholen centraal staan en waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de expertise van de deelnemers. Zo zetten we onze eigen mensen in op bijvoorbeeld transferdagen, in workshops voor studenten en op de RPO jaarbijeenkomst.
Het ‘samen’ van Samen Opleiden blijkt ook uit het feit dat we studenten durven te delen en dat we hen doorplaatsen binnen het partnerschap. Bij RPO Rijnmond staat de kwaliteit van de studentenbegeleiding op 1.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Gezien de omvang van ons partnerschap, zijn we georganiseerd in drie clusters. Ieder cluster heeft twee clustercoördinatoren. Iedere school heeft een eigen schoolopleider. Clustercoördinatoren, schoolopleiders en instituutsopleiders vertalen de uitgangspunten van het Samen Opleiden naar de schoolpraktijk. Omdat we kwalitatief goede leraren willen opleiden, is intensieve samenwerking onontbeerlijk. We hanteren kaderstellende kwaliteitsnormen die zijn vastgelegd in de kaderstellende nota.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
 • Van pionieren naar consolideren
  Als gevolg van de groei van de afgelopen jaren, maakt ons partnerschap deze transitie (van pionieren naar consolideren) door. De samenwerking is gericht op het (nog) meer zichtbaar maken van Samen Opleiden en Samen Professionaliseren. We zetten ons ervoor in om hierin nieuwe partners mee te nemen. Daarmee zetten we het Samen Opleiden nog sterker neer in de regio.
 • Samen Professionaliseren
  Wij gaan het Samen Professionaliseren de komende jaren positioneren. We kiezen een vorm waarin de makelaarsfunctie een belangrijke rol speelt in het ophalen en verspreiden van aanwezige expertise. Ook hier is het delen van expertise van wezenlijke waarde.
 • Interne audits
  Ter voorbereiding op de landelijke peer reviews, wil RPO Rijnmond – als lerende organisatie – interne audits uitvoeren.
 • Strategisch Plan
  Als belangrijk uitvloeisel van de transitie ‘van pionieren naar consolideren’ maken we een nieuw strategisch plan, dat past bij de nieuwe fase van consolidatie. Hierin worden alle gremia uit de organisatie betrokken. Daarmee doen we wederom een beroep op het ‘samen’ van Samen Opleiden en Professionaliseren.
Contactgegevens
Kopenhagen 5A
2993 LL Barendrecht
Website
Contactpersoon
Joana Oliveira
Clustercoordinator ZHZ
0031641921910

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Rotterdam
Lerarenopleidingen
Iclon
Lerarenopleidingen
SEC
Schoolbesturen
CSG Willem van Oranje
Schoolbesturen
RGO Middelharnis
Schoolbesturen
Stichting De Hoeksche School
Schoolbesturen
Stedelijk Dalton Dordrecht
Schoolbesturen
St.-Jozef M.A.V.O.
Schoolbesturen
SG Spieringshoek
Schoolbesturen
ROC Zadkine/Albeda
Schoolbesturen
OZHW
Schoolbesturen
PENTA (CVO Rotterdam)
Schoolbesturen
Develstein College
Schoolbesturen
OSVS
Schoolbesturen
Krimpenerwaard College
Schoolbesturen
Insula College (H3O)
Schoolbesturen
GriendenCollege (SPON)
Schoolbesturen
Galilei
Schoolbesturen
Yuverta

Kennisbank

Publicaties & links
20 december 2016

Dit katern legt de verbinding tussen inzichten vanuit het HRM-beleid en de professionele ontwikkeling van leraren gedurende de loopbaan. Het reikt bouwstenen aan waarmee opleidingsscholen een gemeenschappelijke basis kunnen creëren voor ‘een cultuur van leren’. Van: Ton Roelofs.