Logo: Opleidingsschool Qoers
VO

Opleidingsschool Qoers

Aantal studenten partnerschap
314
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?
  • Kenmerkend voor ons partnerschap – 14 vo-scholen en 3 lerarenopleidingen – is de open cultuur waarin instituten en opleidingsscholen vanuit vertrouwen en verbondenheid studenten opleiden. We delen ervaringen en good practices en maken gebruik van elkaars kennis. Onze samenwerking is zo ingericht dat aankomende en startende docenten en opleiders binnen en buiten hun opleidingsschool kunnen leren.
  • We hechten waarde aan flexibel opleiden. Maatwerk voor én met de student is steeds meer een vanzelfsprekendheid.
  • Door theorie en praktijk te verbinden realiseren we samen betekenisvolle leersituaties. We versterken het eigenaarschap en de zelfregie van studenten en startende leraren door structureel aandacht te besteden aan hun professionele identiteit.
Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Opleidingsschool Qoers heeft een lange geschiedenis. De partners werken samen vanuit een gemeenschappelijke visie op leren en opleiden. Dat er sprake is van een grote diversiteit bij onze opleiders en de deelnemende scholen en instituten, draagt bij aan het opleiden van wendbare docenten. Tijdens de opleiding ontwikkelen studenten hun eigen professionele identiteit door met en van collega’s en opleiders te leren en ervaring op te doen met verschillende vormen van onderwijs. Opleiders fungeren als rolmodel en leven een onderzoekende houding voor.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Werken aan de doorgaande lijn in de initiële opleiding en de inductiefase.
  • Een systematiek ontwikkelen voor het toewerken naar de ontwikkelgerichte peer review.
  • Het werkplekcurriculum Samen Opleiden steviger in de scholen positioneren.
  • De procedures en de inhoud van begeleiding en beoordeling goed borgen in een (digitaal) platform.

 

Contactgegevens
Saturnus 5
6922 LX Duiven
Website
Contactpersoon
Nicolle van Geenen
Projectleider
0655434262

Partners

Lerarenopleidingen
Archimedes (HU)
Lerarenopleidingen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lerarenopleidingen
Radboud Docenten Academie (RU)
Scholen
Montessori College Arnhem
Scholen
Symbion praktijkonderwijs
Scholen
Stedelijk Gymnasium Arnhem
Scholen
Rivers International School Arnhem
Scholen
Produs praktijkonderwijs
Scholen
Olympus College
Scholen
Maarten van Rossem
Scholen
Beekdal Lyceum
Scholen
Lyceum Elst
Scholen
Lorentz Lyceum
Scholen
Liemers College ( 4 locaties)
Scholen
Het Westeraam College
Scholen
Candea College (2 locaties)
Scholen
VMBO t Venster
Schoolbesturen
De Gelderse onderwijsgroep Quadraam