MBO
VO

Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF)

Jaar van erkenning
2021
Aantal studenten partnerschap
110
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

We zijn allemaal zeer gedreven. De focus ligt niet alleen op kunnen, maar ook op leren. Het leerproces staat dus mede centraal. Ons partnerschap kent een diverse samenstelling, met scholen voor mbo, vo en speciaal onderwijs. Ondanks die diversiteit weten wij steeds de nadruk te leggen op onze overeenkomsten en elkaar daarin te vinden. Die overeenkomsten worden gekenmerkt door drie pijlers, de kernwaarden van waaruit wij opleiden: nieuwsgierigheid, ondernemingszin en doorzettingsvermogen. Wij zitten in de polder en de pioniersmentaliteit zit dan ook in ons DNA. Het zijn eigenschappen die niet alleen bij onze docenten en studenten horen, maar iedereen die verder bij onze opleidingsschool betrokken is.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Onze samenwerking is gericht op mogelijkheden en kansen, in plaats van het afbakenen van grenzen. We hebben oog voor elkaar, we zoeken elkaars kracht op en proberen die te benutten. We zoeken samen naar verbetering. Dat doen we in alles wat te maken heeft met de begeleiding van studenten en de professionalisering van de opleiders. Het is een cyclisch proces met veel reflectie op wat er goed gaat en wat er beter kan. We zetten daarom ook hoog in op intervisie. Daarnaast organiseren we opleidingsschool-breed themabijeenkomsten en ontwikkeldagen die verder bijdragen aan de het versterken van de professionele basis van de studenten: de opleiding beperkt zich niet tot het klaslokaal.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Nog meer de nadruk leggen op het stimuleren van de onderzoekende houding van onze studenten, niet alleen in de opdrachten die ze uitvoeren, maar ook ten aanzien van hun eigen handelen.
  • Het nog beter linken van hun onderzoek aan de praktijk: geen papieren tijgers creëren, maar relevante conclusies trekken die vertaald kunnen worden in bruikbare interventies.
  • Het opzetten van panelgesprekken ten behoeve van de kwaliteitscultuur in onze opleidingsschool. In gesprek gaan met alle betrokken partijen als aanvulling op kwantitatieve data.
Contactgegevens
Postbus 2310
8203AH Lelystad
Contactpersoon
Brenda Bier
Projectleider

Partners

Lerarenopleidingen
Christelijke Hogeschool Windesheim
Lerarenopleidingen
Hogeschool van Amsterdam
Schoolbesturen
Almere College
Schoolbesturen
MBO Lelystad
Schoolbesturen
Stichting Eduvier onderwijsgroep Lelystad
Schoolbesturen
Stichting voor voortgezet onderwijs Lelystad (SVOL)

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
21 april 2022

Binnen de Opleidingsschool Oostelijk Flevoland (OSOF) werken verschillende vo-scholen samen met het vso en het mbo samen bij het opleiden van nieuwe docenten. Door de sectoroverstijgende samenwerking biedt het partnerschap een rijk leertraject voor studenten, waarin zij met de verschillende sectoren kennis kunnen maken en hun ervaringen en inzichten vanuit de ene context kunnen meenemen […]