Logo: Opleidingsschool MBO Rijnland
MBO
Aspirant

Opleidingsschool MBO Rijnland

Wat typeert jullie samenwerking?

Hoe zou je de insteek en werkwijze van jullie partnerschap in een paar zinnen karakteriseren?

De insteek en werkwijze is in ons partnerschap gebaseerd op gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid in de samenwerking door samen op te leiden, elkaars expertise te delen en te leren van elkaar. Ons partnerschap heeft de volgende vier uitgangspunten: 1) Aandacht voor ieders talent en regie op eigen ontwikkeling, 2) Verbinding tussen theorie en praktijk, 3) Contextrijk opleiden voor de arbeidsmarkt in de Randstad, 4) Ontwikkelen van de eigen professionele identiteit van de docent in opleiding.

Waar kijken jullie het meest naar uit nu jullie aspirant opleidingsschool zijn geworden?

We kijken het meeste uit naar het verdiepen van onze samenwerking. Samen een lerend regionaal netwerk te vormen. Waarbij we de verschillende type docenten in opleiding op maat kunnen bedienen. Met als doel docenten nog beter op te leiden voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Contactgegevens
Bètaplein 18
2321 KS Leiden
Contactpersoon

Partners

School
mboRijnland
Lerarenopleiding
Hogeschool Rotterdam
Lerarenopleiding
Hogeschool Leiden