Logo: Opleidingsschool Landstede MBO
MBO

Opleidingsschool Landstede MBO

Aantal studenten partnerschap
129
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Onze partnerschap is een samenwerking tussen de opleidingsschool Landstede MBO – ROC Menso Alting en Hogeschool Windesheim in Zwolle. Gezamenlijk nemen wij verantwoordelijkheid voor het opleiden van aanstaande docenten op de werkplek en voor de begeleiding van beginnende (zij-instromende) docenten gedurende de eerste jaren in het beroep. Onze visie VIP-gericht opleiden (verbinden, innoveren en professionaliseren) is de krachtige insteek, die sturing geeft aan samen opleiden. Door samen opleiden binden wij jong talent en leveren wij een bijdrage aan het versterken van een professioneel aantrekkelijke werkomgeving voor docenten.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De opleidingsschool ontwikkelt zich steeds verder tot een leergemeenschap waarin wij met en van elkaar leren gedurende alle ontwikkelingsfasen, van starter tot expert-docent tot een leven lang ontwikkelen. Zo hebben wij een in company traject voor het behalen van een pedagogisch didactisch getuigenschrift (pdg) en werken wij regionaal samen met andere opleidingsscholen in de Regionale Opleidingsschool (ROZ).

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Betekenis geven aan het landelijke kwaliteitskader samen opleiden en inductie, en de werkwijze van peerreview voor de opleidingsschool door onder andere deel te nemen aan de pilot peerreviews;
  • Verder positioneren van de opleidingsschool in de organisatie en een sterkere verbinding met human resource development-beleid (bijvoorbeeld intro- inductiebeleid);
  • Verdere ontwikkeling van het werkplekleren, inclusief ontwikkeling van het beroepsbeeld in samenwerking met het practoraat Docentprofessionalisering;
  • Professionaliseren van alle actoren binnen samen opleiden met het accent op de werkplekbegeleiders;
  • De ambitie is om de meerwaarde van samen opleiden breder te benutten en alle aanstaande docenten op te leiden in partnerschappen van scholen, besturen en instituten.
Contactgegevens
Rechterland 1
8024 AH Zwolle
Contactpersoon
Martiene Enserink
(coördinerend) schoolopleider

Partners

Lerarenopleidingen
Windesheim
Scholen
Landstede MBO Dronten
Scholen
Landstede MBO Harderwijk
Scholen
Landstede MBO Kampen
Scholen
Landstede MBO Lelystad
Scholen
Landstede MBO Raalte
Scholen
Landstede MBO Zwolle
Scholen
MBO Menso Alting
Schoolbesturen
Landstede MBO
Schoolbesturen
mbo Menso Alting