Logo: Opleidingsschool IN*oost
VO
Aspirant

Opleidingsschool IN*oost

Jaar van oprichting
30-08-2016
Jaar van erkenning
2024
Aantal studenten partnerschap
145
Organogram
Bekijk
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Het partnerschap IN*oost bestaat uit zeven VO-scholen in de Achterhoek en twee opleidingsinstituten, de Radboud Docenten Academie (RDA) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Samen leiden wij studenten op tot docenten die stevig in hun schoenen staan, zowel in de Achterhoek als in de continu veranderende wereld.

In de naam van ons partnerschap, IN*oost, zijn de drie pijlers verwerkt die ons kenmerken en centraal staan in ons beroepsbeeld en in onze visie op het leren en opleiden van leraren. De I staat voor Innovatie, de N voor Naoberschap en de asterisk voor Pluriformiteit. Innovatie staat voor onderzoekende houding; naoberschap gaat over gelijkwaardigheid en wederkerigheid; pluriformiteit betekent voor ons recht doen aan verschillen.

Onze visie op opleiden is dan ook gebaseerd op vier uitgangspunten:

  1. opleiden doen we vanuit een onderzoekende houding (innovatie);
  2. opleiden doen we vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid (naoberschap);
  3. opleiden doen we in een rijke leeromgeving (pluriformiteit);
  4. opleiden doen we samen.
Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Wat ons partnerschap typeert is dat wij streven naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid om zo samenwerkend te leren en elkaars expertise niet alleen te benutten, maar ook te waarderen. In onze visie leer je het beroep van leraar in interactie met de mensen uit je leeromgeving, zoals leerlingen en leraren, maar ook andere collega’s die in het onderwijs werken, ouders van leerlingen en niet te vergeten de docenten vanuit de opleidingsinstituten en de wereld buiten. Het worden van leraar vraagt veel van iemand, het doet iets met je als persoon. Dat betekent dat het worden van leraar niet alleen gaat over het leren van de theorie en die in de praktijk toepassen, maar ook over het in de spiegel durven kijken en reflecteren op je eigen handelen. Als (aankomend) leraar sta je ‘als persoon’ voor de klas, met je ‘eigenheid’, en wordt er van je verwacht dat je vanuit een professionele identiteit ruimte biedt aan de ander om te leren en te ontwikkelen. Om aan deze verwachting tegemoet te kunnen komen, moet de leeromgeving veilig zijn. De basis van deze veilige leeromgeving zien we terug in de relatie tussen student, werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?

Onze activiteiten voor de komende jaren zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteitscultuur: aantonen dat we het goede doen en dit goede steeds beter maken. We streven ernaar om ons programma zo in te richten dat je je als student kunt ontwikkelen tot een startbekwame leraar die vanuit een onderzoekende houding werkt. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn hierbij ook heel belangrijk om te bouwen aan de ontwikkeling van een professionele beroepsidentiteit waarin ‘eigenheid’ en ‘ruimte voor anderen’ belangrijke uitgangpunten zijn.

Contactgegevens
Postbus 429
7000AK Doetinchem
Website
Contactpersoon
Jolanda Schmidt Ebbers
Projectleider

Partners

Lerarenopleidingen
HAN University of Applied Sciences (HAN)
Lerarenopleidingen
Radboud Docenten Academie (RDA)
Scholen
Almende College
Scholen
Bovenbouw Campus (BBC)
Scholen
Chr College Schaersvoorde
Scholen
Gerrit Komrij College
Scholen
Houtkamp College
Scholen
Metzo College
Scholen
Panora Lyceum
Schoolbesturen
Achterhoek VO