Logo: Opleidingsschool IN*oost
VO
Aspirant

Opleidingsschool IN*oost

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Sinds 2020 zijn wij een aspirant-opleidingsschool, in 2024 hopen we geaccrediteerd te zijn. Onze kernwaarden zijn naoberschap (leren van en met elkaar), innovatie (leren door te onderzoeken) en pluriformiteit (ruimte voor perspectief). Die drie pijlers willen we in alles wat we doen terug laten komen. Er is bij ons veel ruimte voor maatwerk. We maken verbinding met vernieuwende onderwijsconcepten als leerpleinen, projectonderwijs en vakoverstijgend werken. Elke dag opnieuw willen we een stapje verder zetten en beter worden. Iedereen mag zich op zijn eigen manier ontwikkelen, en dat geldt voor alle actoren: studenten, docenten en begeleiders.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

We zitten in de Achterhoek, dus dat naoberschap – letterlijk vertaald ‘nabuurschap’: elkaar met raad en daad bijstaan – is een wezenskenmerk van hoe we hier met elkaar omgaan. Samenwerking zit in onze genen, zowel binnen de scholen als tussen de scholen en instituten onderling. Samen opleiden staat centraal, met de nadruk op samen. We leren van elkaar en met elkaar. De werksfeer is daardoor prettig en studenten voelen zich welkom, ze bungelen er niet bij maar worden als gelijkwaardige gesprekspartners beschouwd. Er zijn dan ook veel overlegstructuren waarin iedere geleding vertegenwoordigd is. Met elkaar geven we ons onderwijs vorm.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het verweven van onze drie kernwaarden in alles wat we doen.
  • Vanaf leerjaar één de onderzoekende houding bij studenten stimuleren. Kleine facetten van de onderwijspraktijk kunnen al leiden tot relevant onderzoek. Daarin onze onderzoeksinstituten (HAN en Radboud Universiteit) een grote rol.
  • We willen ons de komende tijd meer richten op adaptief begeleiden, co-teaching en beeldcoaching als onderdelen van ons professionaliseringsplan.
Contactgegevens
Postbus 429
7000 AK Doetinchem
Website
Contactpersoon
Elke Bruns
Projectleider

Partners

Lerarenopleidingen
HAN-masters
Lerarenopleidingen
Instituut voor Leraar en School (HAN ILS)
Lerarenopleidingen
Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO-HAN)
Lerarenopleidingen
Radboud Docenten Academie (RDA)
Scholen
Almende College
Scholen
CSG Schaersvoorde
Scholen
Gerrit Komrij College
Scholen
Houtkamp College
Scholen
Ludger College
Scholen
Metzo College
Scholen
Panora Lyceum
Scholen
Rietveld Lyceum
Scholen
Ulenhofcollege