Logo: Opleidingsschool IJssel-Veluwe
VO

Opleidingsschool IJssel-Veluwe

Jaar van oprichting
01-09-2016
Jaar van erkenning
2020
Aantal studenten partnerschap
246
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?
 • Het meest kenmerkend voor ons partnerschap zijn onze ontwikkelingsgerichtheid en de ontwikkelingsbereidheid van onze partners. We stappen gemakkelijk uit onze comfortzone en zijn bereid om te experimenteren. Zo spelen wij als partnerschap bijvoorbeeld een voorhoederol in veel ontwikkelingen en uitdagingen binnen de hogeschool.
 • We zorgen ervoor dat onze kwaliteitscultuur op orde is, onder meer door zorgvuldig de kwaliteitszorgcyclus te doorlopen.
 • Doordat we binnen de deelnemende vo-scholen werken met vaste teams van instituutsopleider, schoolopleider en werkplekbegeleider, is de begeleiding van de student goed afgestemd.
Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Wij zijn een klein partnerschap, waardoor de lijnen kort zijn. In het opleidingscurriculum is wat op het instituut en in de scholen gebeurt vergaand geïntegreerd; streven is om het werkplekleren volledig te integreren in het opleidingscurriculum. In dat ontwikkelingsproces heeft een ieder zijn aandeel en trekken we gelijkwaardig met elkaar op. De expertise van het instituut en de expertise van vo-scholen zijn gelijkwaardig en we werken vanuit vertrouwen in elkaar.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
 • Versterking wederzijds leren
  We versterken het opleidingsteam als lerende gemeenschap waarin alle betrokkenen leren van elkaar.
 • Samen opleiden positioneren in de scholen
  We gaan het samen opleiden breder de school brengen, bijvoorbeeld door het beter te verankeren in het HR-beleid, de begeleiding van studenten op te nemen in het takenpakket van leraren, en door ons aanbod – bijvoorbeeld bepaalde modules – breder uit te zetten in de school.
 • Onderzoekende houding stimuleren
  Wij willen de onderzoekende houding bij zowel studenten als zittende leraren bevorderen, onder meer door middel van het autoraat binnen ons partnerschap. We stimuleren dat studenten en docenten hun eigen onderwijspraktijk op verschillende manieren onderzoeken, bijvoorbeeld door middel van praktijkonderzoek en collegiale consultatie.
Contactgegevens
Kruidenlaan 1
8082 CA Elburg
Website
Contactpersoon
Mildred Wijma
Coördinerend schoolopleider
+31 6 49417783

Partners

Lerarenopleidingen
Lerarenopleidingen
Hogeschool Windesheim
Scholen
Greijdanus Hardenberg
Scholen
Greijdanus Meppel
Scholen
Greijdanus Zwolle
Scholen
Hogeschool Windesheim
Scholen
Nuborgh College Lambert Franckens
Scholen
Nuborgh College Oostenlicht
Scholen
Nuborgh College Veluvine
Schoolbesturen
Greijdanus College (Zwolle, Meppel en Hardenberg)
Schoolbesturen
Nuborgh College (Elburg en Nunspeet)