Logo: Opleidingsschool IJmond
PO

Opleidingsschool IJmond

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Kenmerkend voor het samen opleiden in ons partnerschap is de adaptieve professional die collectief leert. Wij laten studenten kennismaken met zoveel mogelijk verschillende beroepscontexten, niet alleen met verschillende scholen, maar vooral met verschillende werkplekken en -situaties binnen de school. Dat brede opleiden zie je bijvoorbeeld terug tijdens de tweewekelijkse praktijkdagen, waar de studenten in een leerteam kennismaken met allerlei onderwijsplekken binnen de school. Zo is er bijvoorbeeld de ‘opendeurenopdracht’, waarbij studenten, na een stuk theorie, een opdracht uitvoeren in de school. Zo komen zij ook in andere groepen dan op de ‘gewone’ stagedag.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?
  • Omdat de driehoek student – schoolopleider – instituutsopleider centraal staat, is vooral de samenwerking tussen schoolopleider en instituutsopleider (de ‘tandem’) cruciaal. Zij verzorgen onder andere samen elke twee weken de praktijkdag op de school (zie hierboven).
  • Wij maken tijdens de praktijkdagen veel gebruik van expertises die binnen de scholen aanwezig zijn. Leerkrachten verzorgen bijvoorbeeld een stukje theorie of laten iets aan de studenten zien.
  • Vierdejaars studenten voeren hun onderzoek uit in een groep, de zogenoemde ‘onderzoeksgemeenschap’, waarin zowel de school als het opleidingsinstituut zijn vertegenwoordigd.
  • We organiseren veel scholingsdagen en uitwisselingsmomenten. Zo is er een overleg van schooldirecteuren, van schoolopleiders, van instituutsopleiders en van school- en instituutsopleiders gezamenlijk.
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Onderzoeken hoe we de deeltijd- en de flex-opleiding het beste kunnen betrekken bij de opleidingsschool/het samen opleiden.
  • Onze kwaliteitscultuur verder ontwikkelen aan de hand van het Kwaliteitskader.
  • Het beroepsbeeld verder verdiepen; dit met het oog op de uitbreiding van onze opleidingsschool. We vinden het belangrijk dat onze missie, visie en ons beroepsbeeld staan als een huis en goed worden gedeeld met de nieuwe partners.
Contactgegevens
Bijdorplaan 15
2015 CE Haarlem
Website
Contactpersoon
Mieke Alkemade
Programmaleider

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool InHolland Haarlem
Schoolbesturen
ABSA Scholengroep
Schoolbesturen
Sophia Scholen
Schoolbesturen
STOPOZ
Schoolbesturen
Stichting Tabijn
Schoolbesturen
Stichting Spaarnesant
Schoolbesturen
Stichting Floreer
Schoolbesturen
Stichting Fedra
Schoolbesturen
Meer Primair
Schoolbesturen
Onderwijsstichting Wijzer aan de Amstel
Schoolbesturen
Aloysius Stichting
Schoolbesturen
Kring Samenwerkende Eenpitters
Schoolbesturen
Jong Leren
Schoolbesturen
IJmare
Schoolbesturen
Atlant Basisonderwijs
Schoolbesturen
Amstelwijs
Schoolbesturen
Twijs