Logo: GSF-opleidingsschool
VO

GSF-opleidingsschool

Jaar van oprichting
01-08-2006
Jaar van erkenning
2009
Aantal studenten partnerschap
320
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Drie pijlers schragen ons opleidingsprogramma: 1. Samen kwalitatief en kwantitatief opleiden van studenten; 2. Opleiden in de school koppelen aan integraal personeelsbeleid; en 3. Opleiden in de school koppelen aan schoolontwikkeling/innovatie. Onze slogan is ‘Samen elke dag een beetje beter’. We geloven dan ook in een leven lang leren. We hebben leerlijnen voor studenten, startende leraren, zittend personeel: voor iedereen. We hebben ons beroepsbeeld gevisualiseerd in één afbeelding, met een paar woorden erbij – zoals bijvoorbeeld ‘toekomstgericht’ – maar zonder lappen tekst. Het verhaal dat daarbij hoort, vertellen we graag aan partnerschappen die ons in het kader van de peer review visiteren. Indachtig onze slogan blijven we ook over dat beroepsbeeld altijd nadenken: wat betekent dat voor volgend jaar? En daarna?

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

We hebben acht vo-scholen en vijf (straks hoogstwaarschijnlijk zes) lerarenopleidingen, en die werken op alle fronten nauw samen, geheel in lijn met de eerste pijler van ons opleidingsprogramma. Wat ons echt karakteriseert, is dat we op de woensdagmiddagen themabijeenkomsten houden. Die worden bij toerbeurt verzorgd door een van de deelnemende scholen, bijvoorbeeld in de vorm van een workshop als ‘Lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen’. Dat is dan niet alleen een visitekaartje van de school in kwestie, maar meteen ook een aanvulling op het curriculum dat binnen de lerarenopleiding wordt aangeboden.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Een student-teacher-journey. Rond thema’s als ‘digitale geletterdheid’ en ‘formatief handelen’ willen we een leernetwerk creëren dat bestaat uit studenten, startende leraren en zij-instromers.
  • De Dag van de Leraar op 5 oktober. Een groot event voor alle docenten en studenten, ook die van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht; in samenwerking met ResearchEd.
  • Versterking van de onderzoekslijn, zowel op het vlak van ‘Onderzoek klein’ (student onderzoekt iets binnen een bepaalde sectie) tot en met promotieonderzoek aan een van de deelnemende universiteiten.
Contactgegevens
Kerklaan 6a
1250 AD Laren (NH)
Website
Contactpersoon
Ria Rigter
Programmaleider GSF-opleidingsschool
0640709424

Partners

Lerarenopleidingen
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Lerarenopleidingen
Academie voor Lichamelijke Opvoeding Amsterdam (ALO)
Lerarenopleidingen
Universiteit van Amsterdam (UvA)
Lerarenopleidingen
Universiteit Utrecht (UU)
Lerarenopleidingen
Hogeschool van Amsterdam (HvA)
Lerarenopleidingen
Archimedes (HU)
Scholen
De Fontein Bussum (DF)
Scholen
Goois Lyceum Bussum (GL)
Scholen
Gooise Praktijkschool Hilversum (GPS)
Scholen
College De Brink Laren (CdB)
Scholen
ISK Het Gooi Laren (ISK)
Scholen
Montessori Lyceum Gooise Meren Naarden
Scholen
SG Huizermaat Huizen (HZM)
Scholen
Casparus College Weesp (CC)
Scholen
Vechtstede College Weesp (VSC)
Scholen
Vituscollege Bussum
Scholen
A. Roland Holst College Hilversum (ARHC)
Schoolbesturen
Gooise Scholen Federatie
Schoolbesturen
Stichting Volant