MBO
Aspirant

OpleidingsSchool Eindhoven Regio (OSER)

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?
 • Kenmerkend voor ons partnerschap (mbo) is dat wij studenten maatwerk en keuzemogelijkheden bieden. We kijken in een intakegesprek samen met de student wat hij/zij wil leren en Op basis daarvan kiest de student uit ons brede aanbod welke context het meest passend is. Het leren vindt plaats in de context van de opleiding, de werkplek, maar ook in de eigen omgeving van de student en in de wereld. Wij scheiden deze contexten niet.
 • Wij beschouwen eigenaarschap als een basaal uitgangspunt: wie zich dat goed eigen maakt, blijft altijd in ontwikkeling. Omdat studenten moeten leren om de regie te voeren over hun eigen leerproces, hebben we daarvoor een ondersteuningsaanbod ontwikkeld.
 • Studenten maken deel uit van professionele leergemeenschappen, waarin allerlei ‘soorten’ studenten (voltijd, deeltijd, zij-instromers) samen met en van elkaar leren. Deze leergemeenschappen worden samengesteld op basis van inhouden en leervragen.
 • Wij werken met universele leeruitkomsten.
Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?
 • Ons motto: “We zijn zeker over wat we wel weten en zijn oké met wat we (nog) niet weten, in het vertrouwen er samen uit te komen.”
 • Wij hebben onze organisatie definitief (dus niet als projectorganisatie) ingericht. In de regiegroep zit, naast een programmadirecteur en een instituutscoördinator, ook een werkplekcoördinator die een sterk en groot netwerk heeft binnen het Summa College. Dit versnelt (samenwerkings)processen.
 • Wij werken altijd in duo’s van een professional van Fontys en een professional van het Summa College. Zij zijn uitwisselbaar omdat iedereen vanuit dezelfde visie werkt.
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?

Wij werken de komende jaren aan de volgende doelen:

 • Meer maatwerk voor het talent van de aankomende leraar.
 • Mbo diep verankeren in de lerarenopleiding.
 • Voldoende kwalitatief goede docenten / onderwijsprofessionals in de Brainportregio.
 • Verbinden van de lijn: docent in opleiding – startende docent – ervaren docent.
Contactgegevens
Postbus 6101
5600 HC Eindhoven
Contactpersoon
Trees Sauer
Programmadirecteur Opleidingssschool Eindhoven Regio (Summa)

Partners

Lerarenopleidingen
Fontys
Scholen
Summa College

Kennisbank

11 december 2022

De komende jaren werken het Summa College en Fontys samen aan de ontwikkeling van de ‘OpleidingsSchool Eindhoven Regio’. Trees Sauer, Onderwijskundige van het Summa College, beantwoordt drie vragen.