Logo: Opleidingsschool Christelijke Hogeschool Ede (CHE – CPOV)
PO

Opleidingsschool Christelijke Hogeschool Ede (CHE – CPOV)

Wat typeert jullie samenwerking?

Opleiden in de School heeft in de afgelopen 16 jaar geleid tot een steeds intensievere en professionelere samenwerking tussen de opleiding tot leraar basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de basisscholen. Met de intensivering en formalisering hiervan in het PLG (Professionele Leergemeenschap) -Netwerk in 2016 is een krachtig samenwerkingsverband ontstaan van 53 primair onderwijs (PO)-besturen en de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). De partners in het PLG-Netwerk zien zichzelf als een professionele leergemeenschap waarin van en met elkaar geleerd wordt en waarin het opleiden van christen leerkrachten voor basisonderwijs en onderwijzen – in brede zin en betekenis – centraal staan (wederzijds commitment).

Waar zijn jullie trots op?

Het PLG-Netwerk is intensief betrokken bij de vormgeving en uitvoering van de vakmanschapslijn van de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de CHE. De opleiding omvat naast de vakmanschapslijn ook de leiderschapslijn en de vakkennislijn. De laatste twee worden, in de voltijdopleiding, geheel door de Opleiding Leraar Basisonderwijs vormgegeven. In de deeltijdopleiding worden dezelfde leerlijnen onderscheiden, maar leren studenten meer in de praktijk. D leiderschapslijn is gericht op het mobiliseren van intrinsieke motivatie en karaktervorming als essentiële basis voor studiesucces en persoonlijk leiderschap. Deze leerlijn is een vaste basis onder het gehele programma, met aandacht voor continue reflectie op en bijsturing van de eigen ontwikkeling op basis van opgedane kennis, vaardigheden en ervaringen in de andere twee opleidingslijnen. In de vakkennislijn staat het verwerven van vakkennis – en vaardigheden centraal. In deze lijn werven studenten een body of knowledge, gebaseerd op de landelijke kennisbases. Daarmee bouwen studenten de benodigde theoretische bagage en vaardigheden op om adequaat te kunnen handelen in de beroepspraktijk.

Verwacht wordt dat studenten daarbij zelf een actieve rol spelen in het verwerven van alle kennis die nodig is om een start bekwame professional te worden. Het werkend leren (via modeling/coaching on the job/trail and error, en dergelijke) binnen de vakmanschapslijn vindt plaats in de beroepspraktijk, binnen het PLG-Netwerk. Samen met basisscholen creëren we betekenisvolle stageplaatsen waar studenten werkend leren. De studenten bouwen de opgedane vakkennis en beroepsvaardigheden steeds verder uit in een leeromgeving waarin praktijk en theorie zoveel mogelijk verweven zijn. Hierbij geldt dat de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de CHE wettelijk gezien eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de opleiding, inclusief het werkplekleren in de vakmanschapsleerl

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?
  • Studenten opleiden tot start bekwame leerkrachten, specifiek in het werkplekleren – dat onderdeel is van de leerlijn vakmanschap – op basis van kritische beroepssituaties.
  • Het uitwisselen van informatie inzake het kwalitatief, betaalbaar, doelmatig en toegankelijk professionaliseren van start bekwame leerkrachten tot basis bekwame- en vervolgens vakbekwame leerkrachten.
  • Het ondersteunen van de professionalisering van startende leerkrachten.
  • Het borgen van startersbeleid op bestuurlijk niveau, middels een PDCA cyclus.
  • Het kwalitatief, betaalbaar, doelmatig en toegankelijk gezamenlijk uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, het evenzeer (kwalitatief, doelmatig, betaalbaar en toegankelijk) delen van kennis. Dit met het oog op het opleiden van studenten, professionaliseren van start bekwame leerkrachten en innoveren van het basisonderwijs.
Contactgegevens
Oude Kerkweg 100
6717 JS Ede
Website
Contactpersoon
Heidy Verhoef
0318 - 696 300

Partners

Schoolbestuur
SBO Zeist e.o., Stg. Scholen v. Chr. Basisonderwijs Zeist e.o.
Schoolbestuur
Stichting Hervormde Scholen Voorthuizen
Schoolbestuur
Stichting U1niek
Schoolbestuur
Onderwijsgroep Gavescholen (SHS) /Stg.Herv. Scholen v. Basisonderwijs
Schoolbestuur
VPCO Tholen e.o., Ver. v. Prot. Chr. Onderwijs Tholen e.o.
Schoolbestuur
VCOPS, Ver. Chr. Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht
Schoolbestuur
Stichting School met de Bijbel, v. Prot. Chr. en Evang. Onderwijs Den Haag
Schoolbestuur
PCBO – R’dam, Stg. PC Basis- en orth. Onderwijs R’dam-Zuid
Schoolbestuur
VPCO Rhenen, Ver. Prot. Chr. Onderwijs Rhenen
Schoolbestuur
VPCO Putten, Ver. v. Prot. Chr. Onderwijs Putten
Schoolbestuur
CSG De Waard, Christelijke Scholengroep De Waard
Schoolbestuur
Vereniging tot Stg. en Instandhouding van SmdB Noordeloos
Schoolbestuur
PCPONWK, Ver. PCPO Nieuwerkerk aan den IJssel
Schoolbestuur
Kindwijs
Schoolbestuur
TriVia, Vereniging v. Prot. Chr. Primair Onderwijs
Schoolbestuur
Vereniging Oecumenisch Onderwijs in Maarn
Schoolbestuur
SSBB, Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe, Chr. PO op Geref. grondslag
Schoolbestuur
CorDeo Scholengroep
Schoolbestuur
VGSK, Ver. v. Prot. Chr. Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek
Schoolbestuur
VPCBO Ichthus, Ver. Prot. Chr. Basisonderwijs Ichthus
Schoolbestuur
Vereniging CBS Molenwaard
Schoolbestuur
CNS Gouda, Ver. tot Stg. en Instandhouding van Chr. Nat. Scholen Gouda
Schoolbestuur
Stichting Evangelisch Onderwijs Eindhoven
Schoolbestuur
Stichting Evangelisch Onderwijs Ede
Schoolbestuur
VPCO De Viermaster, Ver. Prot. Chr. Onderwijs De Viermaster.
Schoolbestuur
VPCO Wilhelminascholen Doetinchem, Ver. v. Evang. Onderwijs Wilhelminascholen
Schoolbestuur
Stichting PCPO, Stg. Prot. Chr. Primair Onderwijs
Schoolbestuur
VCO Bunschoten, Vereniging Christelijk Onderwijs, Bunschoten
Schoolbestuur
Vereniging tot bev. v.h. Christelijk Onderwijs te Bruinisse
Schoolbestuur
Spectrum – SPCO, Stg. v. Prot. Chr. Onderwijs, Lansingerland
Schoolbestuur
Ver. tot Stg. en instandhouding Scholen met de Bijbel, Bennekom
Schoolbestuur
De Drieslag, Stg. Herv. scholen Barneveld, Ede e.o.
Schoolbestuur
Stichting PCOVG, Stg. Prot. Chr. Org. v. opvang en onderwijs Gelderse Vallei
Schoolbestuur
Protestants Christelijk Basisonderwijs Apeldoorn
Schoolbestuur
Stichting Evangelische Basisscholen
Schoolbestuur
Vereniging ‘Een school met de Bijbel’ (Utr. Heuvelrug)
Schoolbestuur
LEV Scholengroep West Nederland
Schoolbestuur
Vereniging tot stichting en instandhouding van een School met den Bijbel te Alblasserdam
School
PC KC Het Anker
School
CBS De Regenboog – Zuid Beijerland
School
CNS Herédium
School
CBO Kerckeboschschool
School
CBS Ichthus – Zeist
School
CBS De Wegwijzer – Zeist
School
CBS Nije-Kroost
School
De Olijfboom – School met de Bijbel
School
Prinses Beatrixschool – Wolfheze
School
De Sjofar Prinses Beatrix – Apeldoorn
School
CBS De Weerklank
School
Koningin Wilhelminaschool – Voorthuizen
School
CBS De Wheemschool
School
KC Prins Willem Alexander – Vlaardingen
School
IKC De Bavinck
School
Prinses Beatrixschool – Veenendaal
School
Patrimoniumschool
School
De Bron – Veenendaal
School
CBS De Plantage
School
Engelenburgschool
School
CNS De Regenboog – Tholen
School
Herv. BS De Zaaier
School
CBS De Bron – Stroe
School
CBS De Parel
School
CBS Het Kompas – Stellendam
School
CBS Albert Schweitzer
School
CBS Willem-Alexander – Sliedrecht
School
CBS Oranje Nassau
School
CBS Anne de Vriesschool
School
SmdB Tamarschool
School
PCBS Beatrixschool – Den Haag
School
CBS De Bouwsteen
School
CBS Noachschool
School
CBS Korenmaat
School
CBS Glashorst
School
PCS Zalmplaatschool
School
PCS Wilhelminaschool – loc. Charlois
School
Oec. BS De Hoeksteen – R’dam
School
PCBS Willem van Oranje
School
PCS Hildegaertschool
School
PCS Heijbergschool
School
PCS Goede Herder School
School
PCS Emmaschool
School
PCS De Savornin Lohmanschool
School
PCS Da Costa School
School
PCS Beatrixschool, loc. Pendrecht – R’dam
School
CBS Ericaschool
School
CBS De Springplank
School
CBS De Stifthorst
School
CBS De Borgwal
School
PCB Hoef
School
PCB De Wegwijzer – Putten
School
PCB De Pelikaan
School
J-SmdB Poortvliet
School
CBS Eben Haëzer – Polsbroek
School
CBS De Wegwijzer – Piershil
School
CBS Prins Floris, loc. Zuidkil
School
KC Prins Constantijn
School
KC Oranje Nassau
School
IKC Beatrix – Papendrecht
School
CBS De Wegwijzer – Overberg
School
SmdB De Ark
School
CBS De Bron – Oude Tonge
School
SBO Willem Alexanderschool – Oud-Beijerland
School
CBS Sabina van Egmondschool
School
CBS De Kriekenhof
School
CBS Keuchenius
School
CBS De Hoeksteen – Oud Beijerland
School
CBS Beurthonk
School
Rehobothschool v. SBO en SO, loc. Ochten
School
CBS De Bron – Numansdorp
School
SmdB Noordeloos
School
CBS Eben Haëzer – Nieuwpoort
School
CBS Oranje Nassauschool
School
CBS De Molenwiek
School
SmdB Sommelsdijk
School
ZML De Ark
School
CNS Zomerland
School
CBS Bosseschool
School
Groen van Prinstererschool
School
CBS De Schakel – Meteren
School
SmdB De Regenboog – Melissant
School
Oec. BS De Ladder
School
Nederwoud SmdB
School
SmdB De Wegwijzer – Lunteren
School
SmdB De Bron – Lunteren
School
CBS Immanuel – Lopikerkapel
School
CBS De Regenboog – Lopik
School
CBS Het Kompas – Lexmond
School
GBS Het Christal
School
PCB De Wegwijzer – Krimpen a.d. Lek
School
PCB Het Kompas – Krimpen a.d. IJssel
School
Koningin Beatrixschool – Kootwijkerbroek
School
CBS De Vliet
School
PCBO Rehoboth
School
PCBS Beatrixschool – Huizen
School
Herv. BS Schimmelpenninck Van Der Oyeschool
School
GBS De Wegwijzer – Hilversum
School
CBS De Regenboog – Heinenoord
School
School met de Bijbel Hei en Boeicop
School
CBS Rehoboth
School
CBS Eben Haëzer – Groot Ammers
School
PCBS Prinses Julianaschool – Gouda
School
PCBS Livingstoneschool
School
CBS Eben Haëzerschool – Goedereede
School
PCBS Koningin Juliana
School
CBS Het Visnet
School
EBS Online
School
School met de Bijbel | Eemdijk
School
Herv. BS Juliana – Ederveen
School
CNS BS Het Startpunt
School
CNS BS De Vuursteen
School
CNS BS De Brugge
School
GBS De Triangel
School
EBS De Rots
School
CNS BS Oranje Nassau
School
CNS Koningin Beatrixschool – Ede
School
CNS BS De Caleidoscoop
School
CNS BS Cavaljéschool
School
IKC Prinses Julianaschool – Dordrecht
Schoolbestuur
Stichting H3O
School
Chr. IKC De Sterrenkijker
School
Chr. IKC De Fontein
School
ECBS Wilhelminaschool – Doetinchem
School
CBS De Hien
School
CJBS Het Kompas – Den Bommel
School
PCB Sjalomschool
School
PCB De Horizon, loc. De Koggerwaard
School
PCB De Horizon, loc. Roerdomplaan
School
PCB Het Baken
School
PCB Groen van Prinsterer
School
PCB De Ontmoeting Capelle aan den IJssel
School
SBO De Cirkel
School
PCBS Fontein
School
PCBS Van Amerongen
School
PCBS De Ark
School
CBS Op Dreef
School
CBS Prins Johan Friso
School
CBS De Acker
School
CBS Eben Haëzer – Benschop
School
SmdB De Kraats
School
IKC Juliana – Barneveld
School
Herv. Prinses Amaliaschool
School
Herv. BS Ariane
School
PCBO Het Kompas – A’doorn
School
PCBO De Sjofar
School
PCBO De Terebint
School
CBS Het Kompas – Anna Jacobapolder
School
EBS De Morgenster
School
GBS Het Zwaluwnest
School
CBS Wilhelminaschool – Amerongen
School
CBS De Regenboog – Overberg
School
SmdB De Kandelaar
School
SmdB Het Kompas – Ablasserdam
School
SmdB Huinen
School
SmdB De Steenenkamer
School
SmdB De Schuilplaats
School
SmdB Prins Willem Alexander – Uddel
School
Herv. BS Prins Willem Alexander – Barneveld
School
PCBS Prinses Beatrix – De Glind
School
KC De Fontein, loc. Lijsterhof
School
SO De Blink
School
CSB De Rehobothschool
School
CSB Maranathaschool
School
CSB Ichthusschool – Nijkerk
School
CSB Horizon (Joh. Calvijn)
School
SmdB Ichthus – Putten
School
SmdB Diermen
School
SmdB Bij de Bron – Putten
School
SmdB Van Damschool
School
SmdB De Akker
School
CBS De Brug
School
CBS Dok19
School
CBS Willem Alexander – Harderwijk
School
CBS De Triangel
School
IKC Rehoboth
School
Gideonschool
School
Elimschool
School
CNS De Triangel
School
CSB De Hoeksteen, nevenvest. Ichthusschool
School
CSB De Appelgaard
School
Veldhuizerschool
School
Paasbergschool
School
PCBS Prins Bernhard
School
PCBS De Klokbeker
School
PCBS Irene
School
PCBS Beatrix – Ermelo
School
CBS Het Baken
School
CBS Het Kompas – Kesteren
School
Airborneschool
School
CBS Prinses Beatrixschool – Renkum
School
CNS-basisschool De Wingerd
School
CNS Basisschool Juliana – Bennekom
School
CNS BS Louise de Coligny
School
CNS BS De Vlinderboom
School
Koepelschool, Christelijke Jeelo-school
School
CBS Het Erf
School
CSBO De Windroos
School
CBS De Grondtoon
School
CBS School Alex
School
CBS De Meeuwenberg
School
PCBS Clara Fabricius
School
Koningin Julianaschool – Heteren
School
CBS Margrietschool
School
CBS Johan Frisoschool
School
CBS Ds Van Lingenschool
School
CBS Rehoboth
School
CBS De Burcht
School
CBS Juul (Juliana van Stolbergschool) – V’daal
School
CBS Het Baken II
School
CBS De Schakel – Veenendaal
School
CBS Het Baken I
Schoolbestuur
Onderwijsgroep Gave Scholen, De Stichting Hervormde Scholen voor Basisonderwijs
Schoolbestuur
Stichting Hervormde Scholen De Drieslag
Schoolbestuur
Stichting De Onderwijsspecialisten
Lerarenopleiding
CHE, Christelijke Hogeschool Ede, Academie Educatie
Lerarenopleiding
College van Bestuur Christelijke Hogeschool Ede
School
CBS De Ceder
School
CBS Tamim
School
IKC ’t Speel-kwartier
Schoolbestuur
VPCO Ermelo, Stichting v. Protestants Christelijk Onderwijs Ermelo
Schoolbestuur
VCO De Kring, Vereniging Christelijk Onderwijs De Kring
Schoolbestuur
PCPONWK, Vereniging v. Protestants Christelijk Primair Onderwijs Nieuwerkerk aan den IJssel
Schoolbestuur
CNS De Triangel Lunteren, Vereniging Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Lunteren
Schoolbestuur
Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk
Schoolbestuur
CNS Putten, Vereniging Stichting en Instandh. v. School v. Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Putten
Schoolbestuur
Stichting CPOV e.o., Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en omgeving
Schoolbestuur
Stichting Trivium
Schoolbestuur
CNS Ede, Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Schoolbestuur
Vereniging Hervormde Scholen Ede
School
GBS De Bron – Barneveld
School
GBS De Parel
School
Prins Johan Frisoschool
School
GBS Het Kompas – R’dam