Logo: Opleidingsschool Boss po
PO

Opleidingsschool Boss po

Jaar van erkenning
2019
Aantal studenten partnerschap
300
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Boss staat voor: Beter Opleiden in Samenhang en Synergie. Ons partnerschap doet deze naam in toenemende mate eer aan, want er is in de opleiding van onze studenten de afgelopen jaren steeds meer sprake van samenhang en synergie. Besturen en scholen zien dat daardoor de kwaliteit van de opleiding, met name het opleiden op de werkplek, verbetert. Dat laatste is met name te danken aan de intensieve samenwerking tussen de instituutsopleider en de schoolopleider.
Wij stellen de context van de school centraal. Niet het curriculum van de pabo, maar de context van de leerwerkplek is richtinggevend voor het leren van de student.
Ons partnerschap fungeert in een grootstedelijke context; de scholen liggen vrijwel allemaal in de stad Rotterdam. Dat betekent dat de grotestadsproblematiek in de scholen, dús in de opleiding, een grote rol speelt.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De ‘wederkerige samenwerkingsrelatie’, een speerpunt van onze visie, komt sterk tot uitdrukking in de intensieve samenwerking van de instituutsopleider en de schoolopleider. Daar profiteren zowel de studenten als de werkplekbegeleiders van, want ook de werkplekbegeleiders worden begeleid door de instituutsopleider en de schoolopleider. Deze drie professionals werken samen rondom de student – wij spreken van ‘een kwartetje’ – en hun samenwerking waarborgt de kwaliteit van de opleiding. Wij hechten daarbij veel waarde aan ‘het onderzoekende intentionele handelen’. Dat wil zeggen dat studenten en werkplekbegeleiders zichzelf constant afvragen of ze optimaal functioneren en wat ze nog willen en kunnen leren. Maar ook dat het vanzelfsprekend is dat professionals elkaar in de intensieve samenwerking bevragen.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • We zijn het partnerschap momenteel volop aan het uitbreiden. Van de scholen die zich willen aansluiten verwachten we een bepaalde basiskwaliteit. Als scholen nog niet aan de kwaliteitseisen voldoen, dan kunnen ze bijvoorbeeld deelnemen aan onze training voor schoolopleiders, die we sinds kort aanbieden.
  • Deze trainingen (in samenwerking opleidingsschool Regio Rijnmond ontwikkeld) zijn erop gericht om de kwaliteit van het samen opleiden te verbeteren en/of te waarborgen. De trainingen zijn volgens het train de trainer-concept opgezet. De training wordt gegeven door een duo van gekwalificeerde trainers, één vanuit de pabo en één vanuit de besturen/scholen. De mensen die zijn getraind, geven de training vervolgens binnen hun eigen bestuur (steeds samen met iemand van de pabo).
Contactgegevens
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Website
Contactpersoon
Lenneke Lobker
Programmaleider
0648566403

Partners

Lerarenopleidingen
Instituut voor Lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam
Lerarenopleidingen
Pabo Hogeschool Rotterdam
Lerarenopleidingen
Kenniscentrum Talentontwikkeling Hogeschool Rotterdam
Scholen
IKC Jan Ligthart
Scholen
ODBS De Klinker
Scholen
OBS Passe Partout
Scholen
OBS Nelson Mandela
Scholen
OBS Holy, loc. OBS De Singel
Scholen
OBS Het Landje
Scholen
OBS De Wilgenstam
Scholen
OBS De Westhoek
Scholen
OBS De Wereldwijzer
Scholen
OBS De Violier
Scholen
OBS De Toermalijn
Scholen
OBS De Reijer
Scholen
OBS De Noord
Scholen
OBS De Loep
Scholen
OBS De Kameleon
Scholen
OBS De Botter
Scholen
OBS De Bosweide
Scholen
OBS De Boog, Schiemond
Scholen
OBS Dakpark
Scholen
Jenaplanschool Vlaardingen
Schoolbesturen
PRIMO, Primair Openbaar Onderwijs Schiedam
Schoolbesturen
Stichting Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
Schoolbesturen
Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW)
Schoolbesturen
Stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs