Logo: Partnerschap Opleiden in de School
PO

Partnerschap Opleiden in de School

Aantal studenten partnerschap
275
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Wij hebben onze eigen opleidingsvorm ontwikkeld, die 2 jaar geleden van start is gegaan: de flexibele voltijdopleiding. Dit houdt in dat we werken met leeruitkomsten en dat we niet alleen in tijd, maar ook wat betreft de inhoud flexibel zijn. Inzet is dat alles wat er gebeurt op de werkplek van de student, een plek kan krijgen in zijn studievordering. Het opleidingsteam bestaat uit instituutsopleiders, studiebegeleiders én schoolopleiders.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Per schoolbestuur zit er één schoolopleider in het opleidingsteam. Dat betekent dat de schoolopleider voor twee dagen per week een bestuursoverstijgende functie heeft. Zo is de schoolopleider echt de verbinder tussen theorie en praktijk. Ook zijn er als gevolg van deze constructie hele korte lijntjes. We zijn op alle fronten erg bij elkaar betrokken.
We werken intensief samen op het gebied van inductie. We proberen daarin zo veel mogelijk van elkaar te leren en betrekken de leerkracht zodoende nauw bij het samen opleiden.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
 • Inductie
  Door middel van intervisie en samenwerking willen we de bestaande inductietrajecten versterken. Ook voert ons partnerschap één van de vier landelijke pilots ‘Doorlopende begeleiding startende leraren’ uit. Hierbij start het inductietraject vanuit de hogeschool, onderzoeken we of en hoe we studenten langer kunnen betrekken bij de opleiding zodat we een doorlopende lijn van opleiden en professionaliseren kunnen ontwikkelen.
 • Academische schoolopleider
  We werken sinds dit studiejaar met de academische schoolopleider, die bestuursbreed onderzoek van studenten begeleidt. Inzet is dat het onderzoek wetenschappelijk goed is onderbouwd én echt iets oplevert voor de praktijk. Dat het onderzoek bestuursbreed, dus in meerdere scholen, wordt uitgevoerd, vergroot de kans dat de praktijk ervan profiteert.
 • Kwaliteit
  Aan de hand van het kwaliteitskader werken we aan de doorontwikkeling en borging van de kwaliteit van het samen opleiden en professionaliseren. We hebben daartoe onder andere voor schooldirecteuren een praktische vertaling gemaakt van het kwaliteitskader en de bijbehorende waarborgen.
 • Uitbreiding
  De komende jaren werken we toe naar 100% samen opleiden en betrekken we ook andere opleidingsvarianten in ons samenwerkingsverband.
Contactgegevens
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden
Website
Contactpersoon

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Leiden
Scholen
BS ’t Palet, loc. Doedijnstraat
Scholen
OBS ’t Joppe
Scholen
OBS Arcade
Scholen
OBS De Optimist
Scholen
OBS Het Startblok
Scholen
OBS Lucas van Leyden, loc. Ursulasteeg
Scholen
OBS Lucas van Leyden, loc. Vliet
Scholen
PCBS De Vlieger, loc. Frits Dieplaan
Scholen
PCBS Groen van Prinsterer
Scholen
BS ’t Palet, loc. Gerard Doustraat
Scholen
Prins Maurits Jenaplanschool
Scholen
RK-PC SWS Emmaüs
Scholen
RKBS ’t Venne
Scholen
RKBS De Bras
Scholen
RKBS De Fontein
Scholen
RKBS Klimop
Scholen
St. Franciscusschool Haarlemmerliede
Scholen
xxxxxxxx?? Albert Schweitzer
Scholen
NBS Bezuidenhout
Scholen
xxxxxxxxx??? Buitschool
Scholen
JBS De Dukdalf
Scholen
BS De Vuurvlinder
Scholen
KC Balans
Scholen
KBS Klavertje vier, loc. Dussenstraat
Scholen
KBS Het Lichtbaken
Scholen
KBS De Vredeburg
Scholen
KBS De Oase
Scholen
BS ’t Palet, loc. Valliantlaan
Scholen
John F. Kennedy Montessorischool
Scholen
BS De Morskring
Scholen
BS De Vroonhoeve
Scholen
De School
Scholen
Kindcentrum de Molenwerf
Scholen
De Lorentzschool
Scholen
CBS De Vijverhof
Scholen
BS De Zilveren Maan
Schoolbesturen
Lucas Onderwijs
Schoolbesturen
Stichting Morgenwijzer, voor katholieke, protestants-christelijke of openbare scholen
Schoolbesturen
Stichting Klasse, Openbaar basisonderwijs in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden
Schoolbesturen
PROO-Leiden, Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Schoolbesturen
SCOL, Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Schoolbesturen
Floreer , Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer
Schoolbesturen
JongLeren, Stichting voor confessioneel onderwijs
Schoolbesturen
Meerprimair, Stichting voor Christelijk en Katholiek Basisonderwijs