Logo: NOD Haaglanden
VO

NOD Haaglanden

Jaar van oprichting
10-06-2016
Jaar van erkenning
2021
Aantal studenten partnerschap
160
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Centraal uitgangspunt in onze gedeelde visie is dat we samen studenten opleiden voor het Haagse onderwijsveld, waar sprake is van een grote diversiteit in leerlingenpopulaties, onderwijsniveaus en onderwijsconcepten. Daarom staan diversiteit en, daaraan gekoppeld, kansengelijkheid en passend onderwijs centraal. De opleiding van onze studenten vindt voor een groot deel plaats op een werkplek in de Haagse grootstedelijke context. Zo leren en ontwikkelen studenten een breed handelingsrepertoire in een authentieke, krachtige leeromgeving en zijn zij aan het eind van hun opleiding in staat om te werken op een diversiteit aan scholen, binnen en ook buiten de Haagse context.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

NOD Haaglanden kenmerkt zich door een kwaliteitscultuur met ontwikkeldrang en kritische zelfreflectie. We werken samen aan verbetering. Er is sprake van een open cultuur en van eigenaarschap. We kennen elkaar goed en door de kleinschaligheid is er een veilige sfeer en veel oog voor kwaliteit vanuit onze visie. Een voorbeeld hiervan is de tweejaarlijkse peer review: alle NOD-scholen worden bezocht door vertegenwoordigers van een andere school en een instituut om te bespreken in hoeverre het samen opleiden voldoet aan de kwaliteitseisen. Een ander voorbeeld is onze opleidingscommissie, bestaande uit een gevarieerde groep studenten, die actief adviseert en meedenkt over de ontwikkeling van onze opleidingsschool.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Ontwikkeling opleidingsprogramma: van losse bijeenkomsten naar vier praktijkdagen
  • Online programma voor deeltijd en universitaire studenten die niet naar de praktijkdagen kunnen komen.
  • Toolbox diversiteit, ontwikkeld door kenniswerkplaats diversiteit van het ICLON (Universiteit Leiden) i.s.m. NOD Haaglanden, een plaats geven in het opleidingsprogramma onder meer door een koppeling aan onderzoek.
  • Ontwikkeling naar een staande organisatie als erkend partnerschap.
  • Structurele samenwerking met andere opleidingsscholen in de regio.
Contactgegevens
Saffierhorst 105
2592 GK Den Haag
Website
Contactpersoon
Tommer Franken
Programmamanager

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen
Lerarenopleidingen
Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes
Lerarenopleidingen
Technische Universiteit Delft, SEC
Lerarenopleidingen
Universiteit Leiden, ICLON
Scholen
College St. Paul
Scholen
Edith Stein College
Scholen
Haags Montessori Lyceum
Scholen
Johan de Witt Scholengroep
Scholen
Montaigne Lyceum
Scholen
Veurs Voorburg
Scholen
Wateringse Veld College
Schoolbesturen
Stichting Lucas Onderwijs
Schoolbesturen
Stichting Scholengroep Spinoza
Schoolbesturen
Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden