VO
Aspirant

Meerwegen Opleidingsschool (MOS)

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Ons motto is ‘Goed onderwijs maak je samen’. Kenmerkend voor de Meerwegen Opleidingsschool (kortweg ‘de MOS’) is dat wij een heel divers onderwijsaanbod hebben, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De studenten geven aan op elke school in een warm bad terecht te komen en zich onderdeel te voelen van de schoolorganisatie. De kwaliteit van de feedback van de begeleiders is hoog. Daarnaast vragen wij de studenten in een panel actief om feedback. Opleidingsteams geven binnen de school vorm aan de begeleiding van studenten en startende docenten.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Schoolopleiders en instituutsopleiders doen aan intervisie om van en met elkaar te leren. In een projectgroep stemmen ze samen af wat de speerpunten zijn voor elk schooljaar. Ze zitten samen met werkplekbegeleiders en onderzoekscoördinatoren in werkgroepen, waar de doelstellingen uit het ontwikkelplan worden uitgewerkt. Elk jaar biedt de MOS de gelegenheid voor een uitwisseling tussen scholen en opleidingsinstituten. Daarnaast ontwikkelen schoolleiders en MT-leden van de opleidingsinstituten in de stuurgroep onze visie op waar we als MOS ons in willen ontwikkelen de komende jaren.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • In de komende jaren gericht werken aan het verbinden van theorie en praktijk en verdere afstemming tussen opleidingsscholen en instituten;
  • Het opstellen van gemeenschappelijke uitgangspunten voor het opleidingsprogramma voor studenten en het inductiebeleid voor startende docenten;
  • Het werken aan een kwaliteitscyclus en kwaliteitscultuur gericht op onze doelen uit het ontwikkelingsplan;
  • Invulling geven aan onze visie en het bijbehorend beroepsbeeld in de praktijk;
  • Borgen van processen en samen komen tot één verhaal. Daarvoor kijken we bij elkaar in de keuken en stemmen we werkwijzen op elkaar af.
Contactgegevens
J.P. Sweelinckstraat 4
3816 PB Amersfoort
Contactpersoon
Eline Daling
Projectleider Meerwegen Opleidingsschool
033 479 4040

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Windesheim
Lerarenopleidingen
Hogeschool Utrecht
Lerarenopleidingen
Universiteit Utrecht
Scholen
Accent Nijkerk
Scholen
Corderius College
Scholen
Corlaer College
Scholen
Farel College
Scholen
Het Element
Scholen
Oostwende College
Scholen
Pro33college