Logo: Opleidingsschool MBO ’s Hertogenbosch
MBO

Opleidingsschool MBO ’s Hertogenbosch

Jaar van oprichting
31-08-2016
Jaar van erkenning
2021
Aantal studenten partnerschap
158
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

We hebben drie belangrijke doelen opgesteld binnen ons partnerschap:

  • het opleiden van voldoende startbekwame mbo-leraren;
  • het inrichten van een goede inductiefase voor startende leraren;
  • bijdragen aan de professionele ontwikkeling van zittende leraren en lerarenopleiders.

Dit hangt samen drie belangrijke pijlers voor de begeleiding: (1) de student is steeds zelf verantwoordelijk voor het eigen leerproces (2) alle opleiders begeleiden studenten bevragend op leervragen, en (3) de opleiding biedt ruimte binnen gegeven kaders.

In de inrichting van onze leeromgeving, in inhoud en organisatie, binnen het Samen Opleiden & Professionaliseren laten we ons leiden door de mbo-context van Koning Willem I College (KW1C); daarin willen we ons profileren. Het uitdragen van onze visie op het mbo-leraarschap vormt een belangrijk element in het samen opleiden. In het werkplekleren vertalen we praktijkervaring naar leerervaring, wat natuurlijk aansluit bij het dna van het mbo.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De verdiepende verbinding tussen theorie en praktijk realiseren we onder andere in een uitgebreid aanbod in verdiepingsmodules waarop we experts op de verschillende thema’s inzetten.

We werken voor nu nog met duo’s van lerarenopleiders; vanuit het instituut en de school. Deze duo’s verzorgen samen programmaonderdelen in ons opleidingscurriculum en de begeleiding in het uitvoeren van opdrachten. Waar de ander expert genoeg in is, daarin laat men het ook los. Er is een basis van vertrouwen. Dit betekent wel een extra investering vanuit beide partijen, maar dat is het zeker waard. Het biedt namelijk inzichten. Degene die een pedagogisch didactisch getuigschrift willen behalen (pdg-ers) en docenten in opleiding (dio’s) krijgen hierdoor de begeleiding die ze nodig hebben.

Het opleidingsteam komt elke zes weken samen om vernieuwingen die spelen, maar ook hele praktische zaken rondom begeleiding en het curriculum te bespreken.

 

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?

Er is een opleidingsplan opgesteld voor de jaren 2021-2024, waarin we onze ambities beschrijven en hoe we hieraan willen werken. Een aandachtspunt voor de komende jaren is hoe we onze ambitie kunnen vertalen naar een tactisch niveau in een multidisciplinair team. Denk hierbij aan de afstemming tussen interne academie, HR, Fontys Leraren Opleiding Tilburg (FLOT) en PTH. De vernieuwingen van Fontys domein educatie betekenen bijvoorbeeld ook iets voor de opleidingsschool en dat vraagt om goede afstemming. Andere speerpunten zijn:

  • Flexibeler opleiden
  • Professionalisering van opleiders en werkplekbegeleiders
  • Goede inductie
  • Ontwikkeling van aantal pdg’ers in beeld krijgen. Deze neemt toe, is het laatste jaar zelfs verdubbelt. Dat vraagt om een stevige positionering van deze mbo doelgroep.
Contactgegevens
Vlijmenseweg 2
5223 GW 's-Hertogenbosch
Website
Contactpersoon
Jacqueline Pijnenburg
Teammanager Interne Academie

Partners

Lerarenopleidingen
Fontys Leraren Opleiding Tilburg
Scholen
Koning Willem I College