Logo: Kennisnetwerk Lerende Leraren
PO

Kennisnetwerk Lerende Leraren

Jaar van oprichting
01-08-2001
Jaar van erkenning
2009
Aantal studenten partnerschap
688
De twee Twente partnerschappen Samen Opleiden hebben zich in 2017 verenigd in het Kennisnetwerk Lerende Leraren, wat gezien kan worden als een uitbreiding van de bestaande samenwerkingsstructuur van Samen Opleiden in Twente. Het hart van het netwerk wordt gevormd door non-profit onderwijsorganisaties uit de regio Twente: zestien schoolbesturen uit het primair onderwijs, een lerarenopleiding, een ROC en een regionaal mobiliteitscentrum. Deze organisaties hebben een convenant met elkaar gesloten waarin een gezamenlijk doel is geformuleerd: het benutten van de verschillende soorten deskundigheid in de beroepsgroep ten dienste van onderwijsontwikkeling in de regio.
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Ons belangrijkste kenmerk is de samenwerking op alle lagen van het partnerschap. Dat betekent dat zowel besturen, directies als opleiders elkaar op de verschillende verantwoordelijkheden ontmoeten. Samen opleiden betekent: leren van de praktijk, in de praktijk en voor de praktijk. Ons motto hierbij is ‘Iedereen leert’; zowel studenten, opleiders, mentoren als startende en ervaren leraren. In de school/ scholengroep worden leerteams van studenten gevormd. Zo’n leerteam wordt begeleid door een tandem van instituuts- en schoolopleider. De schoolopleider werkt daarnaast met het leerteam o.a. in ontwerpateliers waarin de theorie-praktijk koppeling centraal staat. Afhankelijk van het onderwerp kunnen daarbij experts als interne begeleiders, vakdocenten of directieleden worden ingeschakeld. Studenten vinden een leerwerkplek op een grote diversiteit aan scholen, met onder meer speciaal (basis)onderwijs, vernieuwingsonderwijs en diverse denominaties, waaronder islamitisch onderwijs.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Regionaal werken we samen in opleidingsteams gevormd door instituutsopleiders, schoolopleiders en starterscoaches. Deze opleidingsteams komen zes keer per jaar bij elkaar om samen opleiden en professionaliseren vorm te geven. De twee Twentse Partnerschappen werken samen in een regionaal netwerk; Kennisnetwerk Lerende Leraren. Daarin hebben ook het mobiliteitscentrum en het mbo zitting. Door deze samenwerking worden projecten als RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort) vanzelfsprekend als netwerk in gang gezet en uitgevoerd. Hierdoor komt ook samenwerking met het VO en instanties als het UWV en andere spelers op de arbeidsmarkt tot stand.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Samen werken aan inductie verder ontwikkelen o.a. door het samen ontwerpen van kennisobjecten.
  • Samen Opleiden van nieuwe doelgroepen in een interprofessionele en/of multidisciplinaire onderwijssetting.
  • Kennisnetwerk Lerende Leraren doorontwikkelen in lijn met de te vormen ‘educatieve regio’ in relatie tot de gevormde regionale alliantie ‘Oost werkt’.
Contactgegevens
Moutlaan 31
7523 MC Enschede
Website
Contactpersoon
Hester Langkamp- Waanders
Programmaleider Kennisnetwerk Lerende Leraren
06 51 370 563

Partners

Lerarenopleidingen
Saxion Academie Pedagogiek en Onderwijs, loc. Enschede
Scholen
Al Ummah
Scholen
KBHZ De Bleek
Scholen
OBS De Linde
Scholen
OBS De Kubus
Scholen
OBS De Broekheurne
Scholen
Montessorischool De Wielerbaan
Scholen
Montessori IKC De Es
Scholen
Montessori BS Het Zeggelt
Scholen
Molenbeek, loc. Usselo
Scholen
Molenbeek, loc. Boekelo
Scholen
KC Meester Snel
Scholen
KBS St. Jan
Scholen
KBS St. Egbertusschool
Scholen
KBS De Noorderborch
Scholen
KBS Aloysius
Scholen
IKC t Eimink
Scholen
IKC Titus Brandsma
Scholen
OBS De Weier
Scholen
IKC Magenta
Scholen
IKC Hart van Slangenbeek
Scholen
IKC Esrein
Scholen
IKC Erve Hooyerinck
Scholen
IKC De Wooldermarke
Scholen
IKC De Kameleon
Scholen
IKC De Hunenborg
Scholen
IKC De Akker
Scholen
Anninkschool, Openbaar Montessori Onderwijs
Scholen
IKC Bentelwijz
Scholen
IKC Aventurijn
Scholen
Het Sterrenpalet
Scholen
Het Palet
Scholen
OBS De Stapvoorde
Scholen
OBS De Windhoek
Scholen
Franciscus
Scholen
PCDBS De Heemde
Scholen
Trotz!
Scholen
t Oldhof
Scholen
St Bonifatius
Scholen
St Aegidius
Scholen
SO Het Relief
Scholen
SO Dr Herderscheeschool
Scholen
SO De Wissel
Scholen
SO De Wissel
Scholen
SO De Stapsteen
Scholen
SBO De Welle
Scholen
SBO De Batavier
Scholen
PCJBS De Zegge, loc. Haghoek
Scholen
PCJBS De Zegge, loc. Aalderinkshoek
Scholen
Pax Christie
Scholen
OBS Harry Bannink
Scholen
Paulus
Scholen
Oec. BS De Welp
Scholen
ODS t Gijmink
Scholen
ODBS Holterenk
Scholen
OBS Widerode
Scholen
OBS t Schoppert
Scholen
OBS Step!
Scholen
OBS Stedeke
Scholen
OBS Prinseschool, loc. Staringstraat
Scholen
OBS Prinseschool, loc. Daalweg
Scholen
OBS Prinseschool
Scholen
OBS La-Res
Scholen
OBS Het Palet
Scholen
OBS Het Letterveld
Scholen
Freinet OBS De Bothoven
Scholen
IKC Daltonschool Plechelmus
Scholen
Flora
Scholen
BS De Wendakker
Scholen
BS Schateiland
Scholen
BS Pius X
Scholen
BS Paus Joannes XXIII
Scholen
BS Paus Joannes
Scholen
BS n Esch
Scholen
Europaschool
Scholen
BS Mikado
Scholen
BS Marcellinus
Scholen
BS Los Hoes
Scholen
BS Liduina
Scholen
BS Leemstee
Scholen
BS Jan Ligthart
Scholen
BS Dr. A. Kuyperschool
Scholen
BS De Wheele
Scholen
BS De Triangel
Scholen
BS St. Gerardus
Scholen
BS De Regenboog
Scholen
BS De Rank Hengelo Ov.
Scholen
BS De Optimist
Scholen
BS De Menkotoren
Scholen
BS De Meander
Scholen
BS De Maten
Scholen
BS De Jonge Helden
Scholen
BS De Compaan
Scholen
BS De Bron Hengelo (Ov)
Scholen
BS Buurse
Scholen
BS Bonifatius
Scholen
BS Bomans
Scholen
BS Bernardus
Scholen
BS Alfonsus
Scholen
BS St. Bonefatius
Scholen
BS n Baoken
Scholen
BS St. Jan
Scholen
De Kerkewei
Scholen
Elserike
Scholen
De Zuidsprong
Scholen
De Zevenster
Scholen
De Wegwijzer
Scholen
De Vonder
Scholen
De Verrekijker
Scholen
De Veldzijde
Scholen
De Veldkamp
Scholen
BS t Kampke
Scholen
De Triangel
Scholen
De Sterrenboog
Scholen
De Spinner
Scholen
De Reggewinde
Scholen
De Martinus
Scholen
De Uitvinding
Scholen
De Esmarke
Scholen
CBS Op den Akker
Scholen
BS Willibrordus
Scholen
CBS De Koning
Scholen
De Boomhut
Scholen
CBS De Ouverture
Scholen
CBS Drakensteyn Vastertlanden
Scholen
CBS Het Laar
Scholen
Wilbertschool
Scholen
CBS Prins Constantijnschool
Scholen
DBS Beekpark
Scholen
DBS De Bongerd
Scholen
De Bonkelaar
Scholen
DBS De Tandem
Scholen
DBS Dr. M.L. King
Scholen
CDBS De Zevenster
Schoolbesturen
Stichting PCONT
Schoolbesturen
VCO-Oost Nederland
Schoolbesturen
Symbio
Schoolbesturen
Stichting Varietas
Schoolbesturen
Stichting SOTOG (voortgezet) speciaal onderwijs
Schoolbesturen
Stichting OCA, Onderwijs Centrum Almelo
Schoolbesturen
Stichting OPO Hof van Twente
Schoolbesturen
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (penvoerder)
Schoolbesturen
Stichting KONOT
Schoolbesturen
Stichting Keender
Schoolbesturen
Stichting Katholiek Onderwijs Enschede (penvoerder)
Schoolbesturen
Stichting Consent
Schoolbesturen
Stichting Attendiz
Schoolbesturen
SKOLO
Schoolbesturen
Stichting Brigantijn

Kennisbank

8 februari 2023

Schoolbesturen in Oost Nederland, de lerarenopleiding van Saxion, ROC van Twente en het ObT zijn verenigd in het Kennisnetwerk Lerende Leraren. De focus van het netwerk ligt op een leven lang leren door professionals de gelegenheid te bieden om met elkaar in contact te komen en kennis te delen. 2022

8 februari 2023

Schoolbesturen in Oost Nederland, de lerarenopleiding van Saxion, ROC van Twente en het ObT zijn verenigd in het Kennisnetwerk Lerende Leraren. De focus van het netwerk ligt op een leven lang leren door professionals de gelegenheid te bieden om met elkaar in contact te komen en kennis te delen. 2022

8 februari 2023

This thesis explores how a meaningful relation between theory and practice in teacher education can be established/created. To that end a four-year curriculum and instructional design was developed, evaluated and implemented in a design research project. 2015

8 februari 2023

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren heeft een aantal praktijkcasussen van de (financiële) inrichting en organisatie van partnerschappen Samen Opleiden onderzocht. Welke overwegingen, insteken, afwegingen maken partnerschappen hierbij? Hoe kunnen andere partnerschappen in het land daarvan leren en er het gesprek met elkaar over aangaan? 2018

8 februari 2023

Het is essentieel dat (aanstaande) leraren onderwijs kunnen ontwerpen voor een specifieke context en dat zij dit theory-informed doen. Dit is het uitgangspunt van het opleiden en professionaliseren van het Kennisnetwerk Lerende Leraren. Het ontwerpatelier, als didactisch scenario, brengt theorie en praktijk dichter bij elkaar. P. 25-26/ 2022

8 februari 2023

In dit hoofdstuk schetsen we de complexiteit van het beroep, de wijze waarop het leren van leraren vorm kan krijgen gedurende de verschillende fasen van het leraarschap, de impact van het opleiden en professionaliseren op het leren van de leerlingen en de relatie met de onderwijsinnovatie. Geïllustreerd met voorbeelden uit de eigen praktijk. 2018

8 februari 2023

Met het Kennisnetwerk Lerende Leraren is in Twente een infrastructuur voor duurzame professionalisering gerealiseerd waarin alle onderwijssectoren en andere betrokken organisaties in de regio samenwerken. Dit katern schetst de achtergronden van het Kennisnetwerk en bekijkt vraagstukken die zich voordoen bij de transitie naar Samen Opleiden en Professionaliseren. 2021

8 februari 2023

Maarten Haalboom en Edmée Suasso beschrijven in dit katern hoe zij binnen het partnerschap de diversiteit in hun regionale netwerk tegenkomen. Tevens hoe, door het herkennen en erkennen van deze verschillen, het mogelijk is om van en met elkaar te leren in alle lagen van de organisatie. 2016