Logo: H2O
VO

H2O

Jaar van oprichting
01-08-2008
Jaar van erkenning
2020
Aantal studenten partnerschap
178
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Omdat al onze twaalf scholen ressorteren onder één bestuur van voortgezet onderwijs zijn wij een overzichtelijk partnerschap. We zijn relatief kortgeleden geaccrediteerd en zitten in een fase van groei: we zijn met zes scholen begonnen die zich opleidingslocatie mogen noemen, in 2023 hopen we dat alle scholen die status hebben. Inhoudelijk is een onderscheidend kenmerk dat we heel exclusief streven naar maatwerk voor iedere student. Dat doen we door te werken met individuele leerwerkplannen die de leidraad vormen voor de hele verdere opleiding.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Natuurlijk werken we op alle niveaus nauw met elkaar samen, zoals dat in ieder partnerschap wel het geval zal zijn. Maar waar we ons in onderscheiden, is dat we werken met duo-schoolleiderschappen. Op elke opleidingslocatie zijn altijd twee schoolopleiders actief. Samen met de instituutsopleider en de werkplekbegeleiders geven ze vorm aan het samen opleiden op de school in kwestie. De twee schoolopleiders bepalen zelf hoe ze de taken onderling verdelen, op basis van hun specifieke kwaliteiten en affiniteiten. Het feit dat ze met elkaar kunnen sparren geeft een meerwaarde aan de begeleiding van de student. Bovendien maakt deze constructie onze opleidingsschool minder kwetsbaar. Ook als een van de twee om wat voor reden dan ook uitvalt, heb je altijd nog iemand over: een waarborg voor continuïteit.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het verder ontwikkelen van de organisatie van de opleidingsschool op metaniveau naar de fase na de initiële groei die we nu doormaken.
  • We willen de studenten nog beter laten profiteren van de diversiteit van onze scholen. We hebben namelijk een rijk palet aan schooltypes, van voortgezet speciaal onderwijs tot en met gymnasium, van Dalton en Montessori tot en met tweetalig onderwijs.
  • Herijking van ons opleidingsprogramma. Dat is natuurlijk een ongoing proces dat altijd wel een speerpunt zal blijven. Maar in onze post-accreditatiefase heeft het extra de aandacht.
Contactgegevens
Postbus 4470
2003 EL Haarlem
Website
Contactpersoon
Sandra van Dalen
Programmamanager
06-51213474

Partners

Lerarenopleidingen
Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
Lerarenopleidingen
ILO Universiteit van Amsterdam (UvA)
Lerarenopleidingen
Faculteit O&O Hogeschool van Amsterdam (HvA)
Lerarenopleidingen
ULO Vrije Universiteit (VU)
Scholen
Vellesan College
Scholen
Technisch College Velsen/Maritiem College IJmuiden
Scholen
Spaarne College
Scholen
Montessori College Aerdenhout
Scholen
Hoofdvaart College
Scholen
Ichthus Lyceum
Scholen
Coornhert Lyceum
Scholen
Het Schoter
Scholen
Haarlemmermeer Lyceum, Tweetalig onderwijs
Scholen
Haarlemmermeer Lyceum, Dalton
Scholen
Haarlem College
Scholen
VSO Daaf Geluk
Schoolbesturen
Dunamare Onderwijsgroep