VO

Groninger Opleidingsschool

Aantal studenten parterschap
153
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Onze opleidingsschool biedt studenten (van NHLStenden, Hanzehogeschool en RUG)  een gevarieerd aanbod van werkplekleren, van basis/kader tot gymnasium, en met variaties zoals Dalton en Montessori onderwijs. Alle scholen vallen onder hetzelfde bestuur (Openbaar Onderwijs Groningen).
Streven is om studenten een gevarieerde, doorlopende leerlijn aan te bieden. Dat houdt in dat studenten  veel verschillende scholen, niveaus en leerlingenpopulaties leren kennen, maar dat ze vaste begeleiders hebben. Dat is mogelijk doordat we werken met een hecht team van  school- en instituutsopleiders, die naast de begeleiding op hun eigen school, gezamenlijk collectieve activiteiten organiseren. Doordat al onze scholen op fietsafstand van elkaar liggen, wisselen studenten gemakkelijk met elkaar uit en is lesbezoek en fysiek samen werken eenvoudig te organiseren.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Doordat de deelnemende scholen onder hetzelfde bestuur vallen, is er sprake van een hechte samenwerking in en tussen scholen en zijn veel opleidingsactiviteiten nauw verbonden met speerpunten die ook in de organisatie (het bestuur) belangrijk zijn. De partnerinstituten kennen de school goed. Op elke vo-school is een instituutsopleider bereikbaar in de school.

Het samen onderzoeken van studenten en  wordt uitgevoerd door middel van Lesson Study. De onderzoeksopdracht is gerelateerd aan een vraag uit de school en het ‘product’ wordt in de school gepresenteerd, zodat de onderzoeksresultaten kunnen worden gebruikt voor onderwijsontwikkeling in de scholen.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • We hechten veel waarde aan actief leren, digitale geletterdheid en kansengelijkheid van leerlingen en besteden in de opleiding van studenten dus veel aandacht aan deze thema’s.
  • Bij het onderzoek van studenten rond het thema ‘kansengelijkheid’ worden ook werkplekbegeleiders en coaches betrokken, waardoor ook zittende docenten meedoen aan het samen onderzoeken naar passende interventies in de vo-scholen.
  • Ons partnerschap is op zoek naar een partner in het mbo om de rijke context van het werkplekleren te vergroten.
Contactgegevens
Leonard Springerlaan 39
9727 KB Groningen
Contactpersoon
Nynke Kloppenburg
Programmamanager
06-330 10 526

Partners

Lerarenopleidingen
Hanze Hogeschool Groningen afdeling Sportstudies
Lerarenopleidingen
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Lerarenopleidingen
Rijksuniversiteit Groningen
Scholen
H.N. Werkman Stadslyceum
Scholen
Harens Lyceum
Scholen
Montessori Lyceum
Scholen
Montessori Vaklyceum
Scholen
Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2)
Scholen
Praedinius Gymnasium
Scholen
Reitdiep college       
Scholen
Topsport Talentschool
Scholen
Werkman VMBO

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
31 mei 2017

In deze bundel vind je negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden.