Logo: Fryske OpliedingsSkoalle (FROSK)
MBO
VO

Fryske OpliedingsSkoalle (FROSK)

Jaar van oprichting
01-07-2020
Jaar van erkenning
2020
Aantal studenten partnerschap
467
Organogram
Bekijk
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Wij zijn een frisse (en Friese) opleidingsschool waarin het talent van iedere student, deelnemende school, vakcoach en schoolopleider/instituutsopleider centraal staat. Het gaat om de klik tussen mensen. Van daaruit is er ruimte om betekenisvol te leren vanuit aandacht, contact, eigenheid en diversiteit. Studenten waarderen de mogelijkheden die ze krijgen om te leren en ervaringen op te doen, het vertrouwen en de krachtgerichte aanpak. De aangesloten scholen vullen het aanbod van de opleidingen aan en bieden meerdere contexten waardoor studenten dieper leren in het docentschap.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Wij werken vanuit een positieve benadering, kennen elkaar en hebben onderling korte lijnen. Vanuit de regiegroep onderhouden we contact met de stuurgroep, schoolopleiders en vakcoaches. Ons doel is om een rijk, divers en betekenisvol aanbod voor studenten te realiseren. We luisteren naar elkaar en streven ernaar dat elk contact een verrijking is voor beide partijen.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?

Voor FROSK staan persoonlijke aandacht, ruimte voor eigenheid/authenticiteit, betekenisvol leren, aandacht voor talent en de klik tussen student en school en tussen student en begeleider centraal. Dat betekent dat coachen op kwaliteiten en aansluiten bij de eigen kracht voorop staan. Daarnaast willen wij bijdragen aan het ontwikkelen van een breed beeld van de professionaliteit van het docentschap. De diversiteit in leeromgevingen van de opleidingen en de verschillende VO-scholen biedt de mogelijkheid met veel verschillende contexten kennis te maken.

Talent is ons speerpunt. Daar besteden we aandacht aan door o.a.

 • Beeldbegeleiding
 • Intervisie, een werkplekcurriculum en aanvullende themadagen
 • Professionalisering van schoolopleiders, vakcoaches en instituutsopleiders
 • Kwaliteitsborging

In de komende jaren breiden we onze speerpunten uit met:

 • Buiten de afstudeerfase beeldbegeleiding aanbieden aan studenten.
 • Onderzoeksbegeleiding versterken.
 • Samen bewust verder leren over talentgericht opleiden.
 • Uitbreiden tot een Friese opleidingsschool waarbij de hele provincie is betrokken.
 • Onderzoeken in hoeverre we mbo, po en praktijkonderwijs bij ons partnerschap kunnen betrekken.
 • Onze kwaliteitszorg versterken, vooral door het onderlinge, opbouwende gesprek professioneel te voeren en systematisch te faciliteren.
 • De kwaliteit van onze vakcoaches versterken op het gebied van vakdidactiek en onderzoek.
 • Het werkplekcurriculum van de opleidingen aanvullen door bijvoorbeeld mentoraatstraining, trainingen ‘Stevig voor de Klas’ en logopedische en orthopedagogische ondersteuning aan te bieden.
 • De inductiefase op de scholen steviger vorm en inhoud geven.
Contactgegevens
Van Haersmasingel 37
9201 KN Drachten
Website
Contactpersoon
Geke Schuurman
Programmaleider
06-58807758

Partners

Lerarenopleidingen
Rijksuniversiteit Groningen, universitaire lerarenopleiding
Lerarenopleidingen
NHL Stenden Hogeschool, tweedegraads lerarenopleidingen en vakmasters
Lerarenopleidingen
Hanzehogeschool, Groningen
Scholen
Dockinga (VAK-school Dokkum en afdeling GT)
Scholen
OSG Singelland (VHS Drachten, Drachtster Lyceum, Burgum, Surhuisterveen, ISK Drachten, De Venen Drachten, Matrix Lyceum Drachten)
Scholen
Onderwijs Groep Midden Friesland (alle locaties)
Scholen
Aeres (Heerenveen, Leeuwarden, Buitenpost en Sneek)
Scholen
Emelwerda college, Emmeloord
Scholen
RSG Magister Alvinus Sneek
Scholen
CSG Liudger (Raai, Splitting, Burgum, Waskemeer)
Scholen
RSG Simon Vestdijk (Harlingen en Franeker)
Scholen
CSG Bogerman (Balk, Koudum, Sneek en Bolsward)
Scholen
Stellingwerf college, Oosterwolde
Scholen
Comenius (Zamenhof, Esdoorn, @Forum, Mariënburg, AMS-Franeker, Ulbe van Houten)
Scholen
Berechja college, Urk
Schoolbesturen
RSG Magister Alvinus Sneek (tevens school)
Schoolbesturen
RSG Simon Vestdijk
Schoolbesturen
Aeres
Schoolbesturen
Dockinga
Schoolbesturen
CVO Zuid-West Fryslân
Schoolbesturen
CSG Liudger
Schoolbesturen
Comenius CVO Noord Friesland
Schoolbesturen
Stichting OSG Singelland

Kennisbank

Video's & podcasts
12 december 2022

In het kader van de pilot Ontwikkelingsgerichte Peer Review organiseerden vier partnerschappen in november een peer reviewdag waarin de eigen ontwikkelvragen centraal stonden. Peers vanuit twee verschillende partnerschappen kwamen op bezoek om mee te denken, vragen te stellen, uit te wisselen, om zo met elkaar tot leren te komen. Bij SCOPE Samen Opleiden hebben we […]