VO
Aspirant

Opleidingsschool &wij

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?
 • Wij werken vanuit de positieve psychologie en het waarderend perspectief. Dit houdt in dat we naar ontwikkeling kijken op basis van wat al aanwezig is. Het uitgangspunt is: kijken waar je naartoe wilt vanuit wat er al is. Het startpunt voor leren zijn de talenten en vaardigheden van de aankomende docent, maar ook van ons als partnerschap. Van daaruit volgt ontwikkeling. We kijken daarbij naar krachten, successen, talenten en kiemen: waar ben je/zijn we van nature goed in? Waar ben je/zijn we trots op? Wanneer lukt het? Hoe kan je/kunnen we leren van je/onze successen? Vanuit de kracht kijken we ook naar de leer- en ontwikkelpunten van aankomende docenten en van onszelf en wat daarvoor nodig is.
 • Onze opleidingsschool heeft een breed schoolaanbod: van regulier primair en voortgezet onderwijs, vernieuwende concepten, (voortgezet) speciaal onderwijs tot een hoogbegaafdheidsstroom. Zo krijgen studenten gelegenheid om te ontdekken welk onderwijs het beste bij hen past.
 • Onze opleidingsschool heeft drie pijlers: relaties opbouwen, eigenaarschap tonen en maatwerk leveren. Als student kom je deze aspecten gedurende de opleiding in allerlei contexten tegen.
Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?
 • Wij zijn een startend partnerschap met hoge ambities. Goede onderlinge relaties tussen alle betrokkenen brengen ons tot leren en ontwikkelen. De basisregel van de pedagogiek is kenmerkend voor onze samenwerking: we doen het samen. We leren van en met elkaar. Zo ontwikkelen we en daar zijn we trots op.
 • Studenten worden intensief betrokken bij hun eigen onderwijs. Of het nu om begeleiding en beoordeling gaat of om curriculumontwikkeling: de stem van de student telt!
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
 • Een curriculum in samenhang ontwikkelen
  Wij hebben de ambitie om continu met elkaar in gesprek te zijn over wat we doen. Dit concretiseren we door op basis van driehoeksgesprekken tussen student, werkplekbegeleider en instituutsopleider een ‘curriculum in samenhang’ in te richten. Door onderlinge uitwisseling en afstemming ontstaat een concreet leerplan van de individuele student.
 • Inzetten op talenten
  Dit doen we onder meer door de inzet van een talentscan in het kader van de ontwikkeling van een professionele identiteit.
 • Storytelling
  In het kader van beroepsidentiteitsvorming willen we het concept van ‘storytelling’ inzetten: verhalen vertellen, luisteren naar elkaar en zo beelden ontwikkelen over wat werkt.
 • Verder kijken dan onze eigen club
  We doen mee aan overstijgende projecten en leren ook van andere partnerschappen. Bijvoorbeeld door kennis te nemen van toegepaste theorieën of door middel van collegiale consultatie.
Contactgegevens
Lassuslaan 230
8031 XM Zwolle
Website
Contactpersoon
Jeroen Vogel
Projectleider

Partners

Lerarenopleidingen
Windesheim Lerarenopleidingen
Scholen
Capellen Campus
Scholen
De Ambelt
Scholen
De Capellenborg
Scholen
De Twijn
Scholen
Gymnasium Celaneum
Scholen
Het Zeven Linden College
Scholen
Van Kinsbergen college
Schoolbesturen
Expeditie 0-18 Zwolle