Logo: Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ
PO

Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ

Wat typeert jullie samenwerking?

Opleidingsschool Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ is het samenwerkingsverband van vijf schoolbesturen en de Katholieke PABO Zwolle, dat sinds 2009 bestaat. De participerende schoolbesturen zijn: Aves, Leerplein055, OOZ, Op Kop en Proo. De diversiteit werkt stimulerend voor de ontwikkeling van alle betrokkenen, de scholen en de opleiding.

Sinds de start is het streven erop gericht om van alle opleidingsscholen, schoolbesturen en de KPZ een professionele leergemeenschap te maken, waarin van en met elkaar geleerd wordt en waarin de ontwikkeling van de opleidingsscholen en de academische opleidingsscholen gestalte krijgt. Collectief leren is de onderlegger van het Samen Opleiden en Professionaliseren (voorheen Opleiden in de School genoemd). Er is aan een stevige infrastructuur met elkaar gebouwd, waardoor op verschillend niveau en op alle lagen kennisuitwisseling, besluitvorming en professionalisering gerealiseerd wordt. Kwaliteitsbeleid is onderdeel van de infrastructuur.

Waar zijn jullie trots op?

De schoolbesturen en de KPZ voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de verbetering van leer- en ontwikkelingsprocessen van leerlingen in het basisonderwijs en de ontwikkeling van studenten en leraren.

Middels zelfontwikkelde onderzoeksinstrumenten wordt de kwaliteit en tevredenheid met betrekking tot Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) gemonitord. Deze instrumenten zijn gebaseerd op de Kwaliteitsstandaarden Opleiden in de School. Uit de laatste meting in 2016, onder ca. 300 betrokkenen binnen het samenwerkingsverband, geeft 82% van de betrokkenen aan dat de manier waarop het SO&P wordt vormgegeven binnen het samenwerkingsverband bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van de scholen.
Met name de cultuur (de mate waarin betrokkenheid bij elkaar wordt ervaren), het onderwijskundig leiderschap (mate waarin op de scholen sprake is van duurzame, continue onderwijskundige ontwikkeling) en professionalisering en personeel (het blijvend ontwikkelen van professionele identiteit en scholing) wordt hoog gewaardeerd.

Daarnaast is een gesprekskader ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij de ondersteuning van het leerproces van de studenten in de stageleergroepen op opleidingsscholen en de inhoudelijke verdieping van gesprekken over het onderwerp van onderzoek door de stageleergroep. De betekenis van zowel onderzoeksonderwerp als leerproces staat centraal.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Naast het overwegend kwantitatieve onderzoek (zie hierboven beschreven) is ook afgesproken om aanvullend kwalitatief onderzoek plaats te laten vinden. Uit een aantal alternatieven is gekozen voor het doen van peerreviews.

Met peer-review wordt een systeem bedoeld waarbij de verschillende opleidingsscholen, behorend bij de Opleidingsscholen mijnplein-KPZ en EPZ-KPZ, structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars ‘critical friends’ zijn. Deze systematiek zal worden gebruikt om de kwaliteit binnen opleidingsscholen te versterken. Het is de bedoeling dat het systeem van peer-review binnen afzienbare tijd op systematische, duurzame wijze een plaats krijgt binnen de twee Opleidingsscholen mijnplein-KPZ en Educatief Partnerschap Zwolle e.o.-KPZ.

Contactgegevens
2e Wormenseweg 80
7331 VG Apeldoorn
Contactpersoon
Jos Timmermans

Partners

School
OBS Arembergschool
School
IKC IJsselhof
School
OBS De Markesteen
School
OBS Parkschool
School
OBS Palet
School
OBS De Slinge
School
BS De Lepelaar
School
OBS Emmaschool
School
OEC ’t Ravelijn
School
OBS De Woldschool
School
OBS De Voorpoort
School
OBS Gen. v.d. Boschschool
School
OBS De Samensprong
School
OBS De Toermalijn
School
School B voor Daltononderwijs
School
OBS De Rolpaal
School
OBS De Driesprong Jenaplanschool
School
OBS De Vogelaar
School
OBS De Noorderschool
School
OBS Zuiderbasisschool
School
OBS Burg. De Ruiterschool
School
OBS De Bogen
School
OBS Het Talent
School
BS De IJsselvallei
School
DBS De Wereldweide
School
BS Het Noordermerk
School
BS De Horsthoek
School
OBS De Spreng
School
OBS De Korenbloem
School
OBS De Sprenge-Emst
School
OBS Beatrixschool – Steenwijk
School
BS De Blerck
School
BS De Gildeschool
School
Hoge Weerdschool
School
OBS De Arendshorst
School
OBS De Sprenge
School
Montessori-Sterrenschool
School
DS De Bongerd
School
DS Innova-Elburg
School
OBS De Delta
School
OBS De Veste
School
SWS De Fladderiep
School
SWS De Floreant
School
Oec. BS De Wissel
School
OBS De Driesprong
School
SWS Titus Brandsma
School
SWS Paulusschool
School
SWS De Sprang
School
Jenaplanschool Heerde
School
Daltonschool Jan Ligthart
School
KBS St. Martinus
School
KBS Mgr. Zwijsen
School
KBS St. Josephschool
School
SWS De Wending
School
OBS De Carrousel
School
OBS De Keerkring
School
OBS Roderik van Voorst
School
OBS De Regenboog – Ens
School
RKBS De Horizon
School
Oec. BS De Ark
School
OJS De Zevensprong
School
ODS Windkracht 10
School
KBS Dr. Schaepmanschool
School
SWS Fondali
School
KBS Albert Schweitzer
School
KBS Mariaschool
School
OBS Het Web
School
IKC Sterrenschool Apeldoorn
School
OBS Parkenschool
School
SO De Boemerang
Schoolbestuur
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ)
School
OBS De Marke
School
OJBS De Mheen
Schoolbestuur
AVES, stichting voor primair onderwijs (fuseert in 2020)
Schoolbestuur
Stichting Proo Noord-Veluwe, Schoolbestuur voor openbaar – algemeen toegankelijk – onderwijs
Schoolbestuur
Stichting Cambium , Verwonderend Onderwijs
Schoolbestuur
Schoolvereniging De Akker
Schoolbestuur
Stichting Op Kop
Lerarenopleiding
Katholieke Pabo Zwolle
Schoolbestuur
Stichting Leerplein055, voor openbaar (basis)onderwijs in Apeldoorn