PO
Aspirant

De Noord-Hollandse Samenscholing

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

In onze visie vereist goed onderwijs toekomstgerichte leraren die met een gedegen kennisbasis als bagage zich samen blijven vernieuwen en ontwikkelen. Ze reflecteren en onderzoeken hoe ze onderwijs nóg beter kunnen maken. Zo kunnen ze hun leerlingen nog meer ontwikkelkansen bieden. In kunnen spelen op veranderingen is dus een wezenlijk kenmerk van de toekomstgerichte leraar die wij willen opleiden. Reflectie is voor ons heel belangrijk: niet alleen op wat je als leraar-in-opleiding in de klas hebt gedaan, maar ook op je rol in de groep die je vormt met andere studenten, de schoolopleider en de instituutsopleider. Studenten maken in hun eerste jaar kennis met meer scholen dan allen hun stageschool. We bestrijken een breed scala van scholen: jenaplan, unitonderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs, om er een paar te noemen.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De schoolopleiders en de instituutsopleiders stellen het opleidingsprogramma samen, in samenspraak met de werkplekbegeleiders op de scholen. Zij nemen daarbij de input van diverse experts op de werkvloer mee. Per laag (bestuurders, directieleden, opleiders, begeleiders, studenten) wordt er ‘horizontaal’ al heel nauw samengewerkt. Maar ook is er steeds meer sprake van ‘verticale’ samenwerking tussen vertegenwoordigers van de diverse lagen onderling. Dat die laatste vorm van samenwerking wat achterloopt, is een gevolg van het feit dat het partnerschap nog maar net – in 2021 – tot stand is gekomen.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het verwerven van de accreditatie.
  • Nog meer verticale samenwerkingsverbanden creëren.
  • Verder vorm geven aan onze vier ontwikkelpijlers: een contextrijke en betekenisvolle opleiding zijn voor (aanstaande) leraren; daarvoor een dito leeromgeving inrichten; dito leernetwerken en ontwikkelgroepen inrichten; en het borgen van de kwaliteit van het samen opleiden.
Contactgegevens
Bergerweg 200
1817 MN Alkmaar
Contactpersoon

Partners

Lerarenopleidingen
pabo InHolland Alkmaar
Schoolbesturen
Blosse
Schoolbesturen
Opspoor
Schoolbesturen
Ronduit Onderwijs
Schoolbesturen
SKO West Friesland
Schoolbesturen
Zaan Primair