Logo: Leropo/Samen opleiden/AOS Deltagroep/Flores Onderwijs (v/h De Basis-Fluvius)
PO

Leropo/Samen opleiden/AOS Deltagroep/Flores Onderwijs (v/h De Basis-Fluvius)

Wat typeert jullie samenwerking?

Leropo/Samen Opleiden is een verbreding van het samenwerkingsprogramma van de HAN Pabo met de (academische) opleidingsscholen. In principe kunnen alle po-scholen in de regio erbij aansluiten, ook scholen die geen opleidingsschool zijn. Op dit moment is het samenwerkingsverband uitgebreid tot negentien besturen voor primair onderwijs. Op termijn zouden bovendien het voortgezet onderwijs, clusters binnen het passend onderwijs en andere organisaties binnen de educatieve keten kunnen deelnemen. De verschillende (onderwijs)kolommen brengen ieder hun eigen netwerk mee en zetten dat in voor het gezamenlijke doel. Leren krijgt daarmee een heel nieuwe dimensie. De aangesloten scholen zetten zich vanuit een gedeelde visie actief in voor kennisdeling en co-creatie.

Waar zijn jullie trots op?

Samen Opleiden voor de toekomst gaat over een leven lang leren in het beroep. De HAN Pabo en een groot aantal schoolbesturen in de regio investeren samen in deze ontwikkeling.
Waarom? Omdat wij gezamenlijk menen dat samenwerking noodzakelijk is voor doorontwikkeling, en daarmee voor toekomstbestendig onderwijs.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Het onderwijs van de 21e eeuw vraagt om nauwere inhoudelijke samenwerking tussen het primair onderwijs en de lerarenopleiding. Anders gezegd: ontschotting van po en hbo. Dit actievere partnerschap is nodig om toekomstige leraren voor te bereiden op het steeds veranderende werklandschap. Maar ook om onderwijsontwikkeling en onderzoek naar een hoger plan te tillen en om een leven lang leren voor zittende leraren passend in te richten.

Contactgegevens
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem
Website
Contactpersoon
Martine Derks
Programmaleiding (HAN Pabo)

Partners

Lerarenopleidingen
HAN Pabo
Scholen
BS De Arabesk
Scholen
IBS Ibn-I Sina
Scholen
IKC De Klimboom
Scholen
Jan Ligthartschool
Scholen
BS De Expeditie
Scholen
JBS Roncalli
Scholen
KC De Kringloop
Scholen
KC De Werf
Scholen
OBS De Boomhut
Scholen
OBS De Monchyschool
Scholen
OBS De Parkschool
Scholen
OBS De Schatgraaf
Scholen
OBS Het Jongleren
Scholen
OBS Het Mozaiek: Eimerssingel en Zwanebloemlaan
Scholen
OBS Lea Dasbergschool: De Opmaat en Pythagoras
Scholen
OJBS Heijenoordschool
Scholen
Parcivalschool
Scholen
Pastoor Van Arsschool
Scholen
PCBS De Paasberg
Scholen
Pieter Brueghelschool: Bauerstraat/Ed van Beinum
Scholen
Pieter Jongelingschool
Scholen
RKBS De Laarakker
Scholen
RKBS Johannesschool
Scholen
RKBS Jozef Sarto
Scholen
RKBS St. Jozef
Scholen
SBO Horizon
Scholen
St Paulusschool
Scholen
St Willibrordus
Scholen
Hugo De Grootschool
Scholen
JBS De Sterrenkring
Scholen
BS De Wijzer
Scholen
BS St. Ludgerus 
Scholen
BS De Witte Vlinder
Scholen
BS De Zyp
Scholen
BS Fredericus 
Scholen
BS De Ommelander
Scholen
BS Kunstrijk
Scholen
BS Margaretha
Scholen
BS Mauritius      
Scholen
BS De LIngelaar
Scholen
BS Montessori De Binnenstad
Scholen
BS Ni-Je Veste: Buitenschans en Wheme
Scholen
BS Pieter de Jongschool: Kempenaersingel en Pythagorasstraat
Scholen
CBS Het Klinket
Scholen
BS De Vlinder
Scholen
CBS Julianaschool – Arnhem
Scholen
CJBS De Troubadour: Elden, Elderveld en Vredenburg
Scholen
BS De Laarhorst
Scholen
DBS Confetti
Scholen
De AMS, Arnhemse Montessorischool
Scholen
BS De Gazelle
Scholen
EBS De Rank – Arnhem
Schoolbesturen
SKOV Onderwijs
Schoolbesturen
SPO Condor
Schoolbesturen
Stichting Innerwaard
Schoolbesturen
Stichting Invitare
Schoolbesturen
Stichting Primair Onderwijs Groesbeek
Schoolbesturen
Groeisaam PO
Schoolbesturen
Optimus Primair Onderwijs
Schoolbesturen
Peelraam Stichting Primair Onderwijs
Schoolbesturen
Flores Onderwijs (v/h De Basis Fluvius)
Schoolbesturen
Conexus
Schoolbesturen
Lijn 83 PO
Schoolbesturen
Liemers Novum
Schoolbesturen
Kans & Kleur
Schoolbesturen
De Peppels
Schoolbesturen
de Schilderspoort
Schoolbesturen
Delta Scholengroep
Schoolbesturen
Stichting Sint Josephscholen