Logo: Christelijke Opleidingsschool (COS)
VO
Aspirant

Christelijke Opleidingsschool (COS)

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

COS werkt vanuit een christelijke levensbeschouwing en een gezamenlijk ontwikkelde visie: we leiden aanstaande leraren op tot professionals die niet alleen hun schoolvak op een excellente wijze doceren, maar ook een bijdrage leveren aan de vorming van jongeren. We nemen verantwoordelijkheid voor onze maatschappelijke opdracht om kundige, gemotiveerde en gedreven leraren op te leiden.

Ons motto is ‘leren met lev’. Het Hebreeuwse woord ‘Lev’ betekent ‘hart’, ‘zin’, ‘moed’ (‘lef’) en verwijst naar de verbinding tussen hart, hoofd en handen. Wij leiden studenten op om vanuit het hart, waardengedreven te handelen en zo als bezielde professionals in het onderwijs aan de slag te gaan. Ze weten wat hen drijft en wat hun bronnen zijn.

De pluriformiteit van onze samenleving en van de leerlingenpopulatie stelt ons voor de pedagogische opdracht leraren op te leiden die met een open mind en bewust van eigen waarde(n) hun plek innemen in de pluriforme samenleving. Deze professionele identiteit is onderdeel van het Beroepsprofiel van de startbekwame leraar en vormt de basis van COS. Het Beroepsprofiel schetst een kader voor de professionaliteit van de christelijke leraar. Dit beeld laat drie lagen van het beroep van de leraar zien: ‘ik ben’ (persoonsvorming), ‘ik denk’ (kennisinhouden) en ‘ik kan’ (pedagogisch didactisch handelen).

Omdat wij kiezen voor opleiden ‘on the job’ is de vo-school de thuisbasis van de student. De student kiest één van de vo-partners als thuisbasis, waar hij of zij drie dagen aan de slag gaat met professionele begeleiding en een leerteam van begeleiders en medestudenten.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Twee kernwaarden typeren onze samenwerking:

  • Onze christelijke identiteit: we dagen elkaar als partners uit om onze christelijke identiteit handen en voeten te geven in de beroepspraktijk.
  • Samen leren en ontwikkelen (wederzijdse verantwoordelijkheid en afhankelijkheid): op alle niveaus werken wij samen op basis van reciprociteit (wederkerigheid). Er is sprake van samen ontwikkelen, van elkaar leren, elkaar scherp houden en uitdagen. We delen het eigenaarschap en er is ruimte voor zowel opleiders als studenten om verschillende inzichten, expertise en ervaringen in te brengen.
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het opleiden van excellente leraren voor het christelijk onderwijs.
  • Werken vanuit bezielde professionaliteit.
  • Focus op persoonsvorming, kennisinhouden en pedagogisch-didactisch handelen.
  • Gezamenlijk ontwikkelen en leren.
  • Bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort.
Contactgegevens
Koningin Julianaweg 57
3241 XB Middelharnis
Website
Contactpersoon
Roel van Swetselaar
Projectleider COS

Partners

Lerarenopleidingen
Christelijke Hogeschool Ede
Lerarenopleidingen
Driestar Educatief Gouda
Schoolbesturen
CSG De Lage Waard
Schoolbesturen
CSG Prins Maurits
Schoolbesturen
De Meerwaarde
Schoolbesturen
GSG Guido
Schoolbesturen
GSR
Schoolbesturen
Ichthus College
Schoolbesturen
Johannes Fontanus College
Schoolbesturen
Yuverta (Alphen a/d Rijn en Ottoland)