PO

Brede Opleidingsschool Rotterdam/Dordrecht

Aantal studenten partnerschap
316
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Ons partnerschap berust op drie pijlers, namelijk: Samen Opleiden, Samen Onderzoeken en Samen Professionaliseren. We zien binnen ons partnerschap dé mogelijkheid om de initiële opleiding, de professionele ontwikkeling van leraren, de onderwijskundige ontwikkeling en het personeelsbeleid met elkaar te verbinden. Onze kernwaarden zijn: 1. Leren en ontwikkelen doen we samen, in teams en in partnerschap; 2. Leren is altijd en overal, we zijn nooit uitgeleerd; 3. We leiden op tot reflectieve professionals; 4. We verbinden het opleiden, professionaliseren en onderzoeken op basis van de driehoek theorie-praktijk-persoon; 5. We investeren in het samen onderzoeken met (aanstaande) leraren en in teams; 6. We besteden aandacht aan de maatschappelijke opdracht en uitdagingen die spelen in onze regio.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Aanstaande leraren vinden bij ons realistische, interessante en uitdagende leerwerkplekken. Die staan niet op zich; het leren en opleiden is continu verbonden met het curriculum. Om deze verbinding te kunnen borgen hebben we samen duidelijke afspraken over de inhoud (het curriculum), de begeleidingsvormen en de professionaliteit van de begeleiding en over de eisen aan de leer(werk)omgeving. Dat is wat ons als partnerschap binnen al onze diversiteit verbindt. We zijn bovendien ook een beetje eigenzinnig. We zoeken steeds naar de beschikbare en benodigde ruimte om de (aanstaande) leraar als reflectieve professional en eigenaar van zijn eigen ontwikkelpad passend te kunnen helpen ontwikkelen binnen zijn opleiding. Dat vraagt soms maatwerk en afwijken. Dat doen we dan beredeneerd en in samenwerking.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het waarborgen van goed en toekomstbestendig onderwijs voor al onze studenten en leerlingen.
  • Het realiseren van een uitdagende en passende leeromgeving, de benodigde begeleiding en de cultuur en organisatie van ons partnerschap.
  • Het zoeken naar ruimte in het gezamenlijk curriculum om aan te kunnen sluiten bij maatschappelijke thema’s die spelen én bij de ontwikkelfase en -wens van de (aanstaande) leraar.
  • Samen onderzoeken op onze basisscholen en in learning labs.
  • Een leven lang leren.
Contactpersoon
Thirza van 't Verlaat
Programmaleider

Partners

Lerarenopleidingen
Pabo, Hogeschool Inholland Dordrecht
Lerarenopleidingen
Pabo, Hogeschool Inholland Rotterdam
Scholen
A.S. Talmaschool
Scholen
Juliana van Stolbergschool – R’dam
Scholen
Prinses Margrietschool
Scholen
Prinses Julianaschool – R’dam
Scholen
PCS Dr Martin Luther King
Scholen
Nieuwe Park Rozenburgschool
Scholen
Koningin Wilhelmina School – R’dam
Scholen
Albert Plesmanschool
Scholen
KC De Buskes
Scholen
Waalseschool
Scholen
IKC De Lis
Scholen
Dr. J. Woltjerschool
Scholen
CSBO Bergkristal
Scholen
CBS Regenboog – R’dam-Overschie
Scholen
CBS Onze Wereld
Scholen
CBS Mozaïek
Scholen
CBS De Ark
Scholen
BS Het Spectrum
Scholen
BS De Stelberg
Scholen
Arentschool
Schoolbesturen
Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht
Schoolbesturen
Pabo Hogeschool Inholland Rotterdam-Dordrecht
Schoolbesturen
PIT Kinderopvang en Onderwijs Alblasserdam-Heerjansdam-Hendrik Ido Ambacht-Ridderkerk-Zwijndrecht
Schoolbesturen
Protestant Christelijk Basis en Orthopedagogisch Onderwijs Rotterdam-Zuid
Schoolbesturen
Vereniging Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht-Ridderkerk
Schoolbesturen
Kind en Onderwijs Rotterdam, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs