PO
Aspirant

Aspirant-opleidingsschool Regio Rijnmond Rotterdam (AOS3R)

Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Onze aspirant opleidingsschool bestaat sinds 2020 en hoopt in 2024 te worden erkend als partnerschap Samen Opleiden & Professionaliseren. Had het opleidingsinstituut in het begin van ons bestaan nog veel regie, inmiddels is er steeds meer sprake van een goede, gelijkwaardige samenwerking.
Onze opleidingsactiviteiten spelen zich af in de kleine gemeentes rondom Rotterdam. Dat betekent dat er veel kleinere scholen participeren en dat we niet zoveel te maken hebben met grootstedelijke problematiek. Daarnaast is diversiteit kenmerkend voor ons partnerschap: niet alleen de participerende besturen, scholen en hun leerlingenpopulaties zijn zeer verschillend, ook zien we een grote diversiteit in (het beleid van) de betrokken gemeentes. Wel hebben we als partnerschap een gemeenschappelijk credo: samen overtreffen. Dat doen we door goed samen te werken, een onderzoekende houding aan te nemen en voortdurend te professionaliseren.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De samenwerking binnen ons partnerschap is nog in ontwikkeling, maar de welwillendheid om tot een intensieve samenwerking te komen, is zeker aanwezig. Daar moet echter nog wel op worden gestuurd. De rollen zijn inmiddels goed verdeeld en we werken goed samen in de voorbereidingsgroep. Ook werken we in toenemende mate samen met Opleidingsschool Boss PO, die met name in de stad Rotterdam opereert. Zo organiseren we bijvoorbeeld gezamenlijke studiedagen en trainingen.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Verdere versterking van de samenwerking staat het komende jaar hoog op de agenda.
  • Onder de naam ‘Groei’ willen we nadrukkelijk aandacht besteden aan de toerusting van onze studenten als teamlid. Dat houdt in dat studenten op de leerwerkplek zoveel mogelijk worden benaderd als teamlid en gelegenheid krijgen om, naast het lesgeven, verschillende andere ervaringen op te doen, bijvoorbeeld deelnemen aan vergaderingen. We verwachten van de studenten dat ze ook zelf initiatieven nemen om zich als teamlid te ontwikkelen.
  • In samenwerking met opleidingsschool Boss PO hebben we voor schoolopleiders een train de trainer-concept ontwikkeld dat het komende jaar verder wordt uitgerold. De training wordt gegeven door een duo van gekwalificeerde trainers, één vanuit de pabo en één vanuit de besturen/scholen. De mensen die zijn getraind, geven de training vervolgens binnen hun eigen bestuur (steeds samen met iemand van de pabo).
Contactgegevens
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Contactpersoon
Willem de Vos
programmaleider

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Rotterdam
Schoolbesturen
BLICK op onderwijs
Schoolbesturen
De Hoeksche School
Schoolbesturen
OPOD
Schoolbesturen
PRIMOvpr/Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten
Schoolbesturen
Prokind scholengroep
Schoolbesturen
Scholengroep Holland
Schoolbesturen
SOL Ambacht/SOPHIA
Schoolbesturen
Stichting Onderwijs Primair