Logo: Opleidingsschool Ommelanden
VO

Opleidingsschool Ommelanden

Aantal studenten partnerschap
218
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Tekenend voor ons partnerschap is de gezamenlijke drive om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. Die ambitie komt voort uit een sterke betrokkenheid bij onze regio, die te maken heeft met grote uitdagingen: er is sprake van een structureel hoge werkloosheid, sociaaleconomische achterstand, vergrijzing en krimp. Veel kinderen groeien op in een taalarme omgeving.

Maar de regio biedt ook kansen. Zo is onze regio innovatief: er is veel aandacht voor de opwekking van duurzame energie, voor innovatie in de landbouw en er is een omvangrijke industriële en logistieke sector, onder andere in de Eemshaven. Vanuit het sterke besef dat de regio Ommelanden onderwijs nodig heeft van hoge kwaliteit, sluiten we aan bij zowel de uitdagingen als de kansen in onze regio. Gelijke kansen, taalonderwijs en brede vorming zijn belangrijke aandachtspunten. We vatten onze visie op opleiden en onderwijs samen onder de noemer ‘Normatieve Professionalisering’.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?
  • We investeren samen met de opleidingen in de verbetering en de uitbreiding van het samen opleiden. Dat doen we bijvoorbeeld door data uit verschillende typen onderzoek in de regio te bundelen en met de uitkomsten te werken aan kansengelijkheid, door samen bovenschoolse themabijeenkomsten voor studenten én vakcoaches te organiseren, en door in samenwerking met de universiteit (RUG) een Ommelandenbreed inductieprogramma te ontwikkelen.
  • Tekenend voor ons partnerschap is de ‘hands on’ mentaliteit: we pakken graag met elkaar een klus op. Er ontstaan, naast de vaste ontwikkelgroepen, meerdere kortdurende samenwerkingen tussen schoolopleiders van verschillende scholen. Zo leren we van elkaar, versterken we elkaar en ontwikkelen we gaandeweg een gemeenschappelijke taal.
  • We werken samen in regionale netwerken met de vijf andere partnerschappen in het noorden. NHL/Stenden faciliteert daartoe, samen met de partners, professionaliseringsbijeenkomsten voor de betrokkenen van de noordelijke opleidingsscholen.
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Taalrijk lesgeven.
  • Een gezamenlijke onderzoeksagenda ontwikkelen.
  • In samenwerking met NHL/Stenden onderzoek doen naar de bijdrage van vakdidactisch onderzoek van studenten aan de onderwijskwaliteit.
  • Identiteitsontwikkeling van leraren in opleiding en van leerlingen.
Contactgegevens
Postbus 17
9700 AA Groningen
Contactpersoon
Reineke Snijders
Projectleider

Partners

Lerarenopleidingen
Hanzehogeschool (Hanze Instituut voor Sportstudies)
Lerarenopleidingen
Rijksuniversiteit Groningen (UCLO)
Lerarenopleidingen
NHL Hogeschool
Scholen
Ubbo Emmius | Locatie Winschoten
Scholen
Ubbo Emmius | Locatie Stationslaan
Scholen
Ubbo Emmius | Locatie Stadskanaal Sportparklaan
Scholen
Ubbo Emmius | Locatie Stadskanaal Praktijkonderwijs
Scholen
Ubbo Emmius | Locatie Stadskanaal Maarsdreef
Scholen
Ubbo Emmius | Locatie Stadskanaal Engelandlaan
Scholen
Ubbo Emmius | Locatie Onstwedde
Scholen
Thea Mansholtcollege
Scholen
Rutger Koplandschool
Scholen
Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum
Scholen
Dollard College | Locatie Bellingwolde
Scholen
George Martensschool
Scholen
dr. Aletta Jacobs College | Praktijkonderwijs
Scholen
dr. Aletta Jacobs College | Hoofdlocatie
Scholen
Dollard College | Locatie Woldendorp
Scholen
Dollard College | Locatie Pekela
Scholen
Dollard College | Locatie Hommesplein-Stikkerlaan
Scholen
Dollard College | Locatie Campus Winschoten
Scholen
Dollard College | Locatie Bovenburen
Schoolbesturen
Scholengemeenschap Ubbo Emmius
Schoolbesturen
Stichting Dr. Aletta Jacobs College
Schoolbesturen
Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta
Schoolbesturen
Dollard College