Logo: Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek, Protestant-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)
PO

Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek, Protestant-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Aantal studenten partnerschap
343
Opleidingsschool ASKO en de Academische opleidingsschool STAIJ werken in de praktijk nauw samen en trekken in de organisatie van de peer review - onder de naam van ASKO - samen op.
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?
 • Kwaliteit staat voorop. Dat betekent onder meer dat we kwaliteitscriteria hebben geformuleerd waar scholen aan moeten voldoen om studenten te kunnen begeleiden. Het is dus niet vanzelfsprekend dat elke ASKO-school een opleidingsschool is. Op dit moment zijn 20 van de 35 scholen van ons bestuur opleidingsscholen.
 • We werken gestructureerd aan kwaliteitsontwikkeling door veel processen te standaardiseren en vast te leggen op kwaliteitskaarten. Er zijn bijvoorbeeld kwaliteitskaarten voor de aanstelling van schoolopleiders, de begeleiding van mentoren en de professionalisering van schoolopleiders. De kwaliteitskaarten worden jaarlijks door het opleidingsteam herzien en zo nodig aangescherpt. Onze ambities leggen we vast op ambitiekaarten.
 • We organiseren het samen opleiden zoveel mogelijk in de school, dichtbij het primaire proces. Iedere school heeft een eigen schoolopleider, een leerkracht die een deel van de week studenten, starters en zij-instromers begeleidt en beoordeelt en die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de mentoren op de eigen school. De training van mentoren wordt op schoolniveau uitgevoerd. Scholen die de stap naar opleidingsschool nog moeten zetten worden ondersteund door een bovenschools schoolopleider.
 • Naast opleiden en professionaliseren, hechten wij veel waarde aan onderzoek. Het ASKO-bestuur is een voorloper als het gaat om het stimuleren van een onderzoekende cultuur. Studenten voeren hun praktijkonderzoeken graag uit op een van onze opleidingsscholen.
Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?
 • Dat er binnen ons partnerschap goed wordt samengewerkt, is onder meer te danken aan de heldere overlegstructuur: alle betrokkenen weten wat er in hun rol van hen wordt verwacht en op welke momenten er samenkomsten/overleggen zijn.
 • Dankzij het feit dat wij alles zoveel mogelijk dichtbij het primaire proces organiseren en elke school een eigen schoolopleider heeft, beschikken we over een groep experts (de schoolopleiders) die ook bovenschoolse taken met veel enthousiasme uitvoeren.
Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
 • Uitbreiding samen opleiden
  Ons streven is dat alle ASKO- scholen opleidingsscholen worden, zonder dat we inboeten op kwaliteit. Hoe ondersteunen we niet-opleidingsscholen om een goede opleidingsschool te worden?
 • Vakmanschap van de schoolopleider
  Wij zetten erop in dat al onze schoolopleiders zich blijven ontwikkelen en professionaliseren, ook van elkaar leren en dezelfde taal blijven spreken.
 • Mentorentrainingen
  Onder meer als gevolg van het lerarentekort zullen we ons extra moeten inspannen om goede mentoren te vinden. We willen de huidige mentorentrainingen (op schoolniveau) verder ontwikkelen, verbreden en minder vrijblijvend maken. Uitgangspunt is dat iedere leerkracht een goede mentor kan worden.
Contactgegevens
Anderlechtlaan 1
1066HK Amsterdam
Website
Contactpersoon
Bart Joosse
Coördinerend schoolopleider
020-6182180

Partners

Lerarenopleidingen
Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA)
Lerarenopleidingen
Hogeschool van Amsterdam-Pabo (HvA), Onderwijs en Opvoeding
Scholen
St. Petrusschool
Scholen
St. Jozefschool Amsterdam
Scholen
St. Janschool
Scholen
St. Augustinus
Scholen
Lidwinaschool
Scholen
Jozefschool Weesp
Scholen
Jozefschool Muiden
Scholen
IKC De Boomgaard
Scholen
Alan Turingschool
Scholen
Admiraal de Ruyterschool
Scholen
Het Bovenland
Scholen
De Archipel
Scholen
De Willibrordschool
Scholen
De Achthoek
Scholen
Basisschool de Mijlpaal
Scholen
De Bienkorf
Scholen
De Bron
Scholen
De IJsbreker
Scholen
De Regenboog
Scholen
Huibersschool
Schoolbesturen
ASKO, Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs
Schoolbesturen
Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR)
Schoolbesturen
STAIJ (Samen tussen Amstel en IJ), Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Schoolbesturen
Stichting INNOORD
Schoolbesturen
Stichting Ooada, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Schoolbesturen
Stichting ZONOVA
Schoolbesturen
STWT, Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden