Logo: (Academische) Opleidingsschool Rotterdam (OSR)
MBO
VO

(Academische) Opleidingsschool Rotterdam (OSR)

Aantal studenten parterschap
858
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

We willen met elkaar, in openheid en gelijkwaardigheid, aankomend docenten de schoonheid van het vak bijbrengen in de rijke, diverse leeromgeving van het Rotterdamse onderwijs. We leiden samen aankomend docenten op tot sociale, betrokken en inclusieve professionals die zijn toegerust voor hun verdere ontwikkeling in een (duurzame) grootstedelijke onderwijscontext. De OSR richt zich op de volle breedte van de hbo- en wo-lerarenopleidingen in alle in de Regeling Opleidingsscholen voorkomende opleidingsvarianten, dus inclusief maatwerk, zijinstroom en andere varianten. Onze vier belangrijkste uitgangspunten in onze visie op het samen opleiden van leraren zijn: ‘Gelijkwaardigheid’, ‘Commitment’, ‘Leren van en met elkaar’ en ‘Dichtbij de kracht van de partners’.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

In de afgelopen jaren is het partnerschap fors uitgebreid om in te kunnen blijven spelen op de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige opleidingsplaatsen. Om het geheel ‘behapbaar’ te houden, hebben we het partnerschap daarom in drie clusters verdeeld, die elk een deel van Rotterdam bestrijken. De clusters vergaderen op hetzelfde tijdstip, met exact dezelfde agenda. De clusters bestaan uit de coördinatoren van de scholen en de opleidingsinstituten, en worden aangestuurd door één centrale stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van de respectieve directies. De drie clusterleiders komen elke week bij elkaar om te waarborgen dat de uitgezette beleidslijnen in de uitvoering op een vergelijkbare manier gestalte krijgen.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • De samenwerking op het gebied van de initiële opleiding versterken op basis van de onlangs hernieuwde visie, met speciale aandacht voor de (diversiteit van de) grootstedelijke omgeving (o.a. leerlingenpopulatie, onderwijsconcepten en -niveaus) en de professionele ontwikkeling van de betrokkenen binnen de OSR.
  • De partners inhoudelijk en organisatorisch ondersteunen bij de verbinding tussen de laatste fase van de initiële opleiding en het begin van de inductiefase in de Rotterdamse grootstedelijke context.
Contactgegevens
Bentincklaan 280
3039 KK Rotterdam
Website
Contactpersoon
Mirna van der Hoeven
Programmamanager opleiden
06-13972526

Partners

Lerarenopleidingen
Hogeschool Rotterdam/IvL
Lerarenopleidingen
ICLON/Uni Leiden
Lerarenopleidingen
TU Delft/Msc SEC
Scholen
CSG Melanchthon
Scholen
LMC Unie Noord
Scholen
LMC Unie Zuid
Scholen
Penta College CSG
Scholen
Thorbecke VO
Scholen
Wolfert van Borselen SG
Schoolbesturen
Albeda
Schoolbesturen
CVO-Rotterdam e/o
Schoolbesturen
STC Group
Schoolbesturen
Stichting BOOR
Schoolbesturen
Stichting LMC-VO

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
31 mei 2017

In deze bundel vind je negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden.