Logo: Opleidingsschool Noord-Nederland
PO

Opleidingsschool Noord-Nederland

Aantal studenten partnerschap
296
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Ons partnerschap leidt vanuit een breed gedragen visie jaarlijks minimaal 250 studenten op. We leiden studenten ‘talentkrachtig’ op. We doen dat op basis van een onderzoek rondom Talentenkracht, waaraan onze opleidingsinstituten hebben meegewerkt. Dit onderzoek heeft onder meer ‘talentenkracht-principes’ en pedagogisch-didactische hulpmiddelen opgeleverd om talentmomenten te ontlokken en stimuleren. ‘Talentkrachtig’ opleiden houdt onder meer in dat er structuur geboden wordt, dat studenten ruimte krijgen en dat we hen flexibele ondersteuning bieden. Uit evaluaties blijkt dat onze opleiders in school steeds beter in staat zijn om de school als rijke leeromgeving voor studenten in te zetten. Naast het werken in de klas, nemen studenten deel aan alle andere activiteiten op de school.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

Iedere deelnemer van ons partnerschap heeft het vertrouwen en de verantwoordelijk om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren en verder ontwikkelen van onze academische opleidingsschool. De opleiders in school volgen samen met studenten colleges aan de pedagogische academie en worden hierdoor in staat gesteld om ten behoeve van het leren van de student theoretische, methodische en praktische kennis aan elkaar te koppelen.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Uitbreiding
    Wij hebben de ambitie om iedere student binnen de opleidingsschool te kunnen plaatsen. We onderzoeken hoe we kennis regionaal beter kunnen delen en hoe we stagescholen kunnen stimuleren en ondersteunen om zich te ontwikkelen tot opleidingsschool.
  • Inductie
    We werken intensief samen met de pedagogische academie van NHL/Stenden om alle schoolbesturen in Groningen, Friesland en Drenthe te ondersteunen bij het inrichten van een goed inductieprogramma voor startende leerkrachten.
Contactgegevens
Zernikeplein 9
9747 AS Groningen
Contactpersoon
Violet Kooyker
Programmaleider

Partners

Lerarenopleidingen
Hanzehogeschool Groningen
Lerarenopleidingen
Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Scholen
CBS De Triangel
Scholen
OBS De Wilgenstee (Netwerkschool Loppersum Oost)
Scholen
CBS Ravelijn
Scholen
OBS De Hasselbraam
Scholen
OBS De Noordkaap
Scholen
OBS de Springplank
Scholen
OBS De Starter
Scholen
OBS De Vlonder
Scholen
OBS Schuilingsoord
Scholen
OBS De Zandplaat (Netwerkschool Loppersum Oost)
Scholen
OBS De Borgh
Scholen
OBS Westerschool
Scholen
ODBS Westerschool
Scholen
SO Guyotschool
Scholen
SWS De Driesprong
Scholen
Tine Marcusschool
Scholen
VSO Dr. J. de Graafschool
Scholen
OBS De Eskampen
Scholen
OBS De Feniks
Scholen
OBS De 9 Wieken
Scholen
Kindcentrum De Marskramer
Scholen
IKC Borgman Ebbinge
Scholen
IKC Borgman Oosterpark
Scholen
IKC Borgman Oosterpoort
Scholen
Jenaplan Kindcentrum De Vuurvogel
Scholen
OBS Brederoschool
Scholen
Kindcentrum Baggelhuizen
Scholen
Kindcentrum De Heksenketel
Scholen
VSO Guyotschool
Scholen
Kindcentrum De Meander (SBO)
Scholen
Kindcentrum Het Sterrenschip
Scholen
Kindcentrum OBS De Valkenhorst
Scholen
OBS Beijumkorf
Scholen
OBS Abt Emo (Netwerkschool Loppersum Oost)
Scholen
OBS De Nijenoert
Scholen
Kindcentrum Emmaschool
Schoolbesturen
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (Loppersum en Noord Groningen)
Schoolbesturen
Stichting SOOOG (Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen)
Schoolbesturen
Stichting Quadraten, Samenwerkingsbestuur (West Groningen)
Schoolbesturen
Stichting Baasis (Openbaar onderwijs Zuidlaren, Haren en omstreken)
Schoolbesturen
Stichting O2G (Openbaar onderwijs Groningen)
Schoolbesturen
Noordkwartier (scholen in de Eemsdelta)
Schoolbesturen
Kentalis (scholen voor lln die slechthorend, doof of doofblind zijn of TOS hebben)
Schoolbesturen
Plateau Integrale Kindcentra (Assen, Noord Drenthe)
Schoolbesturen
OPRON (Openbaar onderwijs Menterwolde, Stadskanaal en Veendam)
Schoolbesturen
Lauwers en Eems (De Marne, Eemsmond en Winsum)
Schoolbesturen
Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (Roden en omstreken)