Logo: Academische Opleidingsschool Midden-Brabant (AOS MB)
VO

Academische Opleidingsschool Midden-Brabant (AOS MB)

Jaar van oprichting
01-01-2009
Jaar van erkenning
2016
Aantal studenten partnerschap
380
Dit zijn wij
Wat is kenmerkend voor jullie partnerschap?

Onze slogan is ‘Leraar worden, zijn en blijven’. Om dat waar te maken hanteren we een gezamenlijk ontwikkeld beroepsbeeld, ‘de dynamische docent’, met als focus de ontwikkeling van de professionele identiteit. Een dynamische docent is een docent die samen met collega’s werkt op een onderzoekende manier aan ontwikkelingsgericht onderwijs binnen de school als lerende organisatie. De houding van de docent staat centraal: het blijven leren en zich ontwikkelen. Onze ambitie is om voor iedere collega (in opleiding, startend en ervaren) een passend traject te ontwerpen. Op concreet niveau betekent dit dat we steeds de dialoog willen voeren over ontwikkelvragen en de wijze waarop daar aan gewerkt kan worden. Daarbij gaan we uit van contextrijk denken met gebruikmaking van ontwerpprincipes en een begeleidingscyclus die breed gedeeld wordt in het partnerschap.

Zo werken wij samen
Wat is typerend voor de samenwerking in jullie partnerschap?

De samenwerking is een uitdagend thema vanwege het grote aantal partners: 7 opleidingsinstituten en 19 vo-scholen. Ons doel is om met alle partners op elk niveau – strategisch, tactisch en operationeel – samen te werken. Met alle partners samen vormen we een netwerkorganisatie. We kijken samen waar mogelijkheden zitten en proberen daarop in te spelen. Op de relevante thema’s in het netwerk kennen we werkgroepen (opleiden, onderzoek en professionaliseren). Daarnaast kunnen, afhankelijk van de ontwikkelingen in de regio, tijdelijk aparte werkgroepen ingesteld worden.

Dit zijn onze speerpunten
Aan welke thema’s/activiteiten/innovatie werken jullie de komende jaren?
  • Het opleiden op werkplek. Dit blijft een speerpunt: onze ambitie is om de beste leraren op te leiden!
  • De kwaliteit van de inductiefase en de activiteiten die gericht zijn op voortgezette professionalisering. Idee is niet om een voortschrijvend programma te ontwikkelen maar om aan te sluiten bij de activiteiten in de praktijk.
  • Ontwikkeling van een kwaliteitscultuur. We willen ons niet beperken tot het ‘meten’ van kwaliteit, maar willen samen met collega’s in dialoog over de kwaliteit om deze gezamenlijk te verbeteren.
  • Het (door)ontwikkelen van het partnerschap op basis van (wetenschappelijke) inzichten over netwerkorganisaties.
Contactgegevens
Postbus 350
5240 AJ Rosmalen
Website
Contactpersoon
Evelien Wierts
Programmaleider Academische Opleidingsschool Midden-Brabant
06-53541099

Partners

Lerarenopleidingen
Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool
Lerarenopleidingen
Fontys Sport en Bewegen
Lerarenopleidingen
Universitaire Lerarenopleiding Tilburg
Lerarenopleidingen
Radboud Docenten Academie Nijmegen
Lerarenopleidingen
Eindhoven School of Education van de TU/e
Lerarenopleidingen
Fontys Hogeschool voor de Kunsten
Lerarenopleidingen
Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Scholen
Theresialyceum
Scholen
Sint-Janslyceum
Scholen
Rodenborch-College
Scholen
Odulphuslyceum
Scholen
Mill-Hillcollege
Scholen
Maurick College
Scholen
Jacob Roelandslyceum
Scholen
2College Cobbenhagenlyceum
Scholen
Gymnasium Beekvliet
Scholen
2College Cobbenhagenmavo
Scholen
De Nieuwste School
Scholen
De Bossche Vakschool
Scholen
Baanderherencollege
Scholen
2College Waldorfstroom
Scholen
2College Ruivenmavo
Scholen
2College Jozefmavo
Scholen
2College EOA Oisterwijk
Scholen
2College Durendael
Scholen
Van Maerlant Den Bosch

Kennisbank

30 juni 2022

Het ‘Kijkkader voor praktijken van samen opleiden’ is een hulpmiddel om binnen de opleidingsschool het gesprek over opleidingspraktijken op gang te brengen: Waar zijn we tevreden over? Wat willen we (verder) ontwikkelen? Met het kijkkader – dat bestaat uit negen ijkpunten met deelvragen – kunnen bestaande praktijken geanalyseerd en verbeterd worden en kunnen nieuwe praktijken ontwoepen worden.

30 juni 2022

In de reeks Parels uit de praktijk: Samen leraren opleiden zijn praktijkvoorbeelden beschreven van samen opleiden. Deze praktijkvoorbeelden kunnen gebruikt worden als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het Samen Opleiden.