Online 16 december 2021

Het thema zij-instroom is erg actueel. Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs hebben onderzoek laten doen […]

Online 22 november 2021

Op 22 november 2021 organiseerde het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren in samenwerking met de VH, VSNU en het programmabureau […]

Online 19 november 2021

Tijdens het webinar ‘Samen innoveren met impact’ op 19 november 2021 jl. vertelden Henderijn Heldens en Anje Ros over de […]

Online 5 oktober 2021

Ter ere van ‘De dag van de leraar’ verzorgden Marco Snoek en Erik Ex een webinar over de vraag hoe […]

Online 1 december 2020

Een professionele leercultuur zorgt binnen het samen opleiden ervoor dat opleiders en studenten samen met elkaar reflecteren, onderzoeken en leren, […]

Online 26 november 2020

Het thema van de derde netwerkbijeenkomst van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren MBO was ‘Het aantonen van de pedagogische […]

Online 19 november 2020

Op 19 november 2020 vond de online themabijeenkomst ‘Samen Opleiden en inclusief onderwijs’ plaats. De bijeenkomst begon met een welkomstwoord […]

Online 5 oktober 2020

De lerende leraar in de schijnwerpers We kijken met veel plezier en voldoening terug op ‘De week van Samen Opleiden’ […]

Online 24 september 2020

Op donderdag 24 september vond de online themabijeenkomst ‘Partners in het begeleiden van startende leraren’ plaats. Tijdens een webinar en […]

Online 5 juni 2020

Samen opleiden betekent onder meer een gezamenlijk opleidingsprogramma, zoals ook verwoord in het nieuwe kwaliteitskader. Op welke manier komen partnerschappen […]

Apeldoorn 18 november 2019

Op de Dag van het mbo kunt u zien en ervaren dat vele handen mooi werk maken. Talent, vakmanschap, teamwork […]

6 december 2018

Voor de laatste keer dit jaar kwamen de (aspirant) opleidingsscholen bij elkaar. Er werd teruggeblikt op thema’s van het afgelopen jaar: […]

15 november 2018

Gastdocent Marco de Witte heeft zich in zijn zoektocht gericht op de vraag: Hoe kun je de verandering, ontwikkeling of beweging op gang […]

Utrecht 5 november 2018

In Utrecht vond de eerste intervisiebijeenkomst, speciaal voor coördinatoren van opleidingsscholen, plaats. De deelnemers waren enthousiast over de inhoud en […]

12 oktober 2018

Vrijdag 12 oktober 2018 vond de themabijeenkomst ‘Kwaliteit en professionalisering van docentopleiders in het mbo’ plaats. Doel van de bijeenkomst […]

Utrecht 5 oktober 2018

Bij samen opleiden draait het om de kwaliteit van de opleiding, de kwaliteit van de leraar en uiteindelijk om de […]

Utrecht 5 oktober 2018

Op vrijdag kwamen 25 deelnemers aan het koppeltraject 2018 en andere geïnteresseerde in Utrecht bij elkaar om te leren van […]

17 september 2018

Rondom de Lerarenagenda 2020 zijn op verschillende thema’s voorlopersgroepen gestart. Eén ervan is de voorlopersgroep ‘opleiden in de school’. Een […]

13 september 2018

Op 13 september organiseerde het Kennispunt Opleiden in de school mbo een bijeenkomst voor (aspirant) opleidingsscholen over strategisch hrm-beleid en […]

6 september 2018

Een goed begin is het halve werk! Tijdens de bijeenkomst werd een parallel met de begeleiding van startende docenten in het […]

Bussum 30 mei 2018

Op woensdag 30 mei 2018 vond het jaarlijkse congres plaats van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO-VO en het […]

17 mei 2018

Op 17 mei 2018 vond de 2e netwerkbijeenkomst voor (aspirant-)opleidingsscholen van dit jaar plaats. Thema dit keer was werkplekleren, een […]

Bunnik 25 april 2018

Op 25 april 2018 vond onder grote belangstelling de werkconferentie Zij-instroom plaats. Uit recentelijk onderzoek blijkt dat veel mensen geïnteresseerd zijn […]

17 april 2018

Het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren en het Kennispunt Opleiden in de school mbo organiseerden een themabijeenkomst over zij-instroom. Er […]

12 april 2018

In navolging op de bijeenkomst van 1 februari 2018 is een werkgroep van ongeveer 15 personen aan de slag gegaan […]

23 februari 2018

Op 23 februari kwamen betrokkenen van de aspirant-opleidingsscholen bij elkaar voor een netwerkbijeenkomst. Deze stond in het teken van de […]

1 februari 2018

‘Als je kiest voor het beroep van leraar in het mbo, kom je in een fuik terecht waar je vervolgens […]

22 januari 2018

Op verzoek van opleidingsschool ROC Midden Nederland organiseerde het Kennispunt Opleiden in de school een bijeenkomst rondom het thema ‘samen […]

Utrecht 6 december 2017

Op 6 december 2017 organiseerden de PO-Raad en VO-raad in ‘Zaalverhuur 7’ in Utrecht een grote bijeenkomst onder de titel […]

Utrecht 14 november 2017

Op 14 november 2017 vond in Utrecht een gezamenlijke bijeenkomst plaats van het Steunpunt Opleidingsscholen en het Steunpunt Passend Onderwijs […]

22 september 2017

Op vrijdagochtend 22 september organiseerde de MBO Raad een netwerkbijeenkomst over het samen beoordelen (mbo en lerarenopleiding) van docenten in […]

Vianen 31 mei 2017

Op 31 mei organiseerden het Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO en het MBO Kennispunt Opleiden in de School het druk bezochte congres Opleidingsscholen in […]

Vianen 31 mei 2017

Op 31 mei organiseerden het Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO en het MBO kennispunt Opleiden in de School het congres Opleidingsscholen in […]

24 mei 2017

Op woensdag 24 mei kwamen studenten, docenten, mbo- en hbo-bestuurders en directeuren samen op uitnodiging van de MBO Raad en […]

Bunnik 7 april 2017

Op vrijdag 7 april 2017 deelden een aantal besturen en scholen hun ervaringen over hoe zij, veelal in samenwerking met hogescholen […]

Bunnik 12 oktober 2016

Deelnemers van het goed bezochte symposium ”PRAKTIJKONDERZOEK LEEFT! Op weg naar de toekomst” op 12 oktober 2016 in Bunnik, kregen […]

Utrecht 21 september 2015

Tijdens de Spiegelbijeenkomst op 21 september 2015 hebben Irma Franssen (NVAO) en Sjoerd de Jong (OCW) de eerste uitkomsten van […]

24 januari 2022

Samen met ROC Nijmegen organiseerde het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren mbo op 25 februari een themabijeenkomst over de begeleiding […]

24 januari 2022

Maandag 19 november vond het jaarlijkse evenement Dag van het mbo plaats. Vanuit het Kennispunt Opleiden in de school hebben we een […]