Utrecht 5 oktober 2018

Bij samen opleiden draait het om de kwaliteit van de opleiding, de kwaliteit van de leraar en uiteindelijk om de […]

Utrecht 5 oktober 2018

Op vrijdag kwamen 25 deelnemers aan het koppeltraject 2018 en andere geïnteresseerde in Utrecht bij elkaar om te leren van […]

Bussum 30 mei 2018

Op woensdag 30 mei 2018 vond het jaarlijkse congres plaats van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO-VO en het […]

Bunnik 25 april 2018

Op 25 april 2018 vond onder grote belangstelling de werkconferentie Zij-instroom plaats. Uit recentelijk onderzoek blijkt dat veel mensen geïnteresseerd zijn […]

Utrecht 6 december 2017

Op 6 december 2017 organiseerden de PO-Raad en VO-raad in ‘Zaalverhuur 7’ in Utrecht een grote bijeenkomst onder de titel […]

Utrecht 14 november 2017

Op 14 november 2017 vond in Utrecht een gezamenlijke bijeenkomst plaats van het Steunpunt Opleidingsscholen en het Steunpunt Passend Onderwijs […]

Vianen 31 mei 2017

Op 31 mei organiseerden het Steunpunt Opleidingsscholen PO-VO en het MBO Kennispunt Opleiden in de School het druk bezochte congres Opleidingsscholen in […]

Bunnik 7 april 2017

Op vrijdag 7 april 2017 deelden een aantal besturen en scholen hun ervaringen over hoe zij, veelal in samenwerking met hogescholen […]

Bunnik 12 oktober 2016

Deelnemers van het goed bezochte symposium ”PRAKTIJKONDERZOEK LEEFT! Op weg naar de toekomst” op 12 oktober 2016 in Bunnik, kregen […]

Utrecht 21 september 2015

Tijdens de Spiegelbijeenkomst op 21 september 2015 hebben Irma Franssen (NVAO) en Sjoerd de Jong (OCW) de eerste uitkomsten van […]