Organisaties & projecten

U vindt hier een overzicht van organisaties en projecten actief op het gebied van opleiden in de school. Staat uw organisatie of project er niet tussen? Laat het ons weten! Neem contact met ons op via het contactformulier onderaan deze pagina of stuur een mail naar steunpuntopleidingsscholen@poraad.nl of steunpuntopleidingsscholen@vo-raad.nl.

Organisaties

 • Ministerie van OCW
 • NVAO
 • Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON)
 • Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)
 • ICL
 • ADEF
 • LOBO
 • VOION


Ministerie van OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Website

NVAO

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.
Website

Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON)

VELON ondersteunt van mensen die werken aan de opleiding en professionalisering van leraren, gericht op het bevorderen van hun beroepskwaliteit.
Website

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te verbeteren.
Website
Kennisportal

ICL

Alle universitaire lerarenopleidingen (ULO’s) zijn vertegenwoordigd in de Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL), onderdeel van de VSNU. In de ICL trekken de ULO’s in toenemende mate gezamenlijk op.
Website

ADEF

ADEF staat voor VO Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten. De website www.leroweb.nl is hét informatiekanaal voor de lerarenopleidingen in het voortgezet onderwijs.
Website

LOBO

LOBO staat voor het PO Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs. De website www.paboweb.nl is hét informatiekanaal voor de lerarenopleidingen basisonderwijs.
Website

VOION

Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken.
Website

Projecten

 • Driejarige begeleiding startende leraren
 • Online platform Script!
 • Eerst de Klas
 • Onderwijstraineeship
 • Stap 2
 • Beroepsstandaard Lerarenopleiders (BRLO)
 • Programma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen


Driejarige begeleiding startende leraren

Het project ‘Begeleiding van startende leraren’ maakt deel uit van het landelijk OCW programma ‘Impuls Leraren Tekortvakken’.  Het ministerie van OCW stimuleert het inwerken van beginnende leraren met subsidies voor samenwerkende lerarenopleidingen en scholen in het voortgezet onderwijs. In driejarige, regio-specifieke arrangementen krijgen de scholen adequate begeleiding. Daarbij fungeert de (universitaire) lerarenopleiding als penvoerder.
Website
Brochure

Online platform Script!

Op het online platform Script! kunnen docenten voortgezet onderwijs hun praktijkonderzoek onderwijs publiceren. Doel is om docenten, schoolopleiders en studenten van de lerarenopleiding in staat te stellen hun praktijkonderzoek toegankelijk te maken voor collega’s en/of studenten. Script! is een uniek initiatief van vereniging OMO in samenwerking met diverse lerarenopleidingen.
Website
Persbericht

Eerst de Klas

Eerst de Klas is een tweejarig traineeprogramma voor jonge academici, ontwikkeld door overheid, onderwijs én bedrijfsleven. Werken in het onderwijs, een intensieve opleiding tot topdocent én meedraaien in een leiderschapsprogramma dat is vormgegeven door de meest innovatieve en toonaangevende organisaties van Nederland. Het doel is om meer en betere leraren in het voortgezet onderwijs te krijgen.
» Website

Onderwijstraineeship

Het Onderwijstraineeship is een tweejarig leerwerktraject waarbij een universitair opgeleide trainee direct start met een betaalde baan als docent op een middelbare school, een verdiepingsprogramma op maat krijgt aangeboden en een universitaire opleiding tot eerstegraads docent volgt. Hiermee wordt ingezet op meer academische leraren van hoog niveau voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. Het Onderwijstraineeship is een initiatief van het ministerie van OCW, de VO-raad, VSNU en de universitaire lerarenopleidingen.
» Website

Stap 2

Als school ben je voortdurend bezig om je te ontwikkelen op weg naar een professionele schoolorganisatie. Er is veel behoefte aan een volgende stap om de verander- en verbeterprocessen die hierbij komen kijken in te richten. Onderwijskundige ambities, leerlingenpopulatie, docentenpopulatie, allemaal vraagstukken die bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de school; maar hoe maak je nu de verbinding tussen de onderwijskundige ambities en de personele ambities? Met het programma Stap 2 helpt de VO-raad u graag verder om uw doelen ook daadwerkelijk te realiseren.
» Website

Beroepsstandaard Lerarenopleiders (BRLO)

Beoogde kwaliteit van een beroepsgroep kan worden verwoord in een beroepsstandaard. Voor lerarenopleiders is zo’n beroepsstandaard ontwikkeld door de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (VELON). In deze beroepsstandaard staat beschreven wat het beroep lerarenopleider inhoudt (grondslag), welke bekwaamheden daaraan gerelateerd zijn en vanuit welke rollen hiernaar gekeken kan worden. In 2012 is de ‘beroepsstandaard lerarenopleiders’ in samenwerking met het werkveld vastgesteld.
 
» Website

Programma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen

Het programma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen is een programma van PBT. PBT versterkt partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen in het primair- en voortgezet onderwijs in hun ontwikkeling naar een duurzame en lerende samenwerkingsstructuur.
» Website