29 oktober 2018

Oproep van NVAO voor student-panelleden voor de toets aspirant-opleidingsscholen

Ben jij student pabo of lerarenopleiding en actief in een opleidingsschool? Bekijk je jouw opleiding met een kritische blik? Heb je oog voor de sterktes en de verbeterpunten? Heb je interesse om deel te nemen aan een panel, en zo samen met andere panelleden de kwaliteit van de aspirant-opleidingsschool onder de loep te nemen? Laat dan je gegevens achter via de website van de NVAO.

In de periode van januari – maart 2019 organiseert de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) de toetsing van de aspirant-opleidingsscholen. Tijdens deze toetsing is het van groot belang dat telkens een student ook deel uitmaakt van het panel die deze toetsing door middel van hoorzittingen in Den Haag uitvoert. De NVAO doet nu een oproep onder studenten van alle opleidingsscholen om zich aan te melden voor dit kwaliteitspanel.

Meerwaarde voor studenten

Als student is het uitermate interessant om hieraan deel te nemen. Door deelname kan de student de toekomst en de kwaliteit van de lerarenopleidingen verzekeren, maar er staat tevens een mooie vergoeding tegenover. De tijdsinvestering komt neer op ongeveer twee dagen per procedure, inclusief de voorbereiding en de gesprekken met de aspirant-opleidingsschool in Den Haag. Reiskosten mogen worden gedeclareerd.

Meer informatie & aanmelden

Bekijk voor meer informatie de website van de NVAO. Studenten kunnen zich tot uiterlijk 30 november 2018 aanmelden. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Ilse van der Lans, i.vanderlans@nvao.net.

Direct aanmelden

 


Nieuws 22 januari 2019

Jaarlijkse rapportage ministers: koerswijziging lerarenbeleid

Leraren verdienen (meer) ruimte om gezamenlijk vorm te geven aan hun beroepsgroep. Dat stellen ministers Slob en Van Engelshoven in […]

Meer lezen »

Nieuws 19 januari 2019

Meerjarig budget voor regionale aanpak lerarentekort en zij-instroom

De extra middelen die minister Slob heeft toegezegd voor de aanpak van de regionale lerarentekorten en de verhoging van het […]

Meer lezen »