12 maart 2019

Oproep subsidieronde NRO: Expeditie Lerarenagenda 2019-2022

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert en financiert onderwijsonderzoek en bevordert de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het onderwijs. Zo werkt het NRO aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. De jongste subsidieronde in het kader van de Lerarenagenda heet ‘Expeditie Lerarenagenda 2019-2022’.

Samenstelling expeditieteam

Centraal staat wetenschappelijk onderzoek naar de professionalisering van de leraar van vandaag en morgen. In deze Expeditie wordt toegewerkt naar een onderzoeksplan dat innovatief is, grenzen doorkruist en onverwachte verbanden legt. Daarom is dit traject in twee fasen ingedeeld: in fase 1 wordt het Expeditieteam gevormd en werkt dit team een onderzoeksplan uit. In december 2019 gaat fase 2 van start. In deze fase zal het onderzoek worden uitgevoerd.

Drie thema’s

De drie thema’s die in samenhang onderzocht gaan worden zijn:

  • Toekomstbestendig leraarschap
  • Anders opgeleide leraren en gedifferentieerde onderwijsteams
  • Opleiden en professionaliseren: van institutionele barrières naar vitale coalities

Meer informatie

Meer informatie over de thema’s, over de achtergrond van deze Expeditie, wie zich kan aanmelden voor deelname en de selectieprocedure zelf vindt u in de oproep voor aanmeldingen. Vóór 19 maart dient een intentieverklaring ingediend te worden. De deadline voor het voorstel is 2 april. Aanmelden kan via de financieringspagina.

Bron: Website NRO

 


Nieuws 19 maart 2019

Publicatie | Academische leraren

De universitaire pabo bestaat tien jaar en het aantal academische leerkrachten in het basisonderwijs neemt gestaag toe. De nieuwe publicatie […]

Meer lezen »

Nieuws 17 maart 2019

BLOG Biesta

Mariëlle Theunissen is sinds 2016 lector Samen Opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam en houdt een blog bij […]

Meer lezen »