21 april 2020

Oproep deelname onderzoeken | Professionalisering schoolopleiders & onderwijs tijdens corona

We vragen uw aandacht voor twee interessante onderzoeken over 1. professionalisering van schoolopleiders en 2. het onderwijs in tijden van corona.

Professionalisering onder schoolopleiders

Het ‘International Forum for Teacher Educator Professional Development’ (InFo-TED) voert een internationaal onderzoek uit naar de professionaliseringsbehoeften van schoolopleiders. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om de professionele ontwikkeling van schoolopleiders verder te stimuleren en ondersteunen. Het InFo-TED roept schoolopleiders op om mee te werken aan het onderzoek en de vragenlijst in te vullen. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek naar de professionalisering van schoolopleiders.

Corona-uitdaging voor het onderwijs

Het consortium SPRONG-Voorwaarts, een kennisnetwerk van scholen, hbo’s en universiteiten, wil graag weten welke oplossingen leraren uit basis-, voortgezet en beroepsonderwijs bedenken om onderwijs te bieden aan hun leerlingen/studenten in tijden van corona. De opbrengsten worden gebruikt om te inventariseren hoe initiatiefrijk, creatief onderwijsprofessionals zijn en welke aanknopingspunten dit biedt voor de vormgeving van het onderwijs voor de toekomst. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek onder leraren naar onderwijs in de corona-crisis.


Nieuws 28 mei 2020

25 juni 2020 | Online vervolgbijeenkomst rondom Samen Opleiden en Covid-19

Op donderdag 25 juni 2020 van 09.00 uur tot 10.30 uur organiseert het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO een […]

Meer lezen »

Nieuws 19 mei 2020

Actueel | Samen Opleiden op afstand

De basisscholen zijn afgelopen maandag weer opengegaan en daarmee kunnen ook leraren-in-opleiding die daar stage lopen weer terug naar hun […]

Meer lezen »