School of Education

Wat typeert jullie samenwerking?

De visie van de School of Education richt zich op het doel om te komen tot een doorgaande lijn in vooraf onderscheiden aandachtsvelden rond het primaire proces:

  • het leren en opleiden van aanstaande leraren,
  • het professionaliseren van (aanstaande) leraren (de leraar die blijft leren en ontwikkelen, eigen persoonlijke ontwikkeling) en
  • het leren in het kader van de schoolontwikkeling.

Het opleiden richt zich dan ook niet alleen op de bekwaamheid van de aanstaande leraar, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling van de (aanstaande) leraar en op de ontwikkeling van scholen als geheel.

De opleidingsschool was in eerste instantie een oplossing om het dreigend tekort aan docenten het hoofd te bieden, maar is nu vooral een kans om de aanstaande leraar beter voor te bereiden op de eigen startbekwaamheid. Anno 2016 is het wenkend perspectief om een opleidingsschool zo in te richten dat leren van elkaar (wederzijds leren) mogelijk wordt. De partners binnen de School of Education hebben de ambitie om dit samen leren de komende jaren te versterken.


Partners

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden
Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk

In deze bundel vindt u zeventien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.