MBO ROC Friese Poort en Hogeschool NHL-Stenden

Wat typeert jullie samenwerking?

De opleidingsschool Friese Poort- NHL Stenden is een samenwerking tussen ROC Friese Poort, Lerarenopleiding NHL-Stenden. We we werken vanuit de visie design based education (DBE). DBE beoogt studenten op te leiden tot ondernemende, vindingrijke en wereldwijze professionals. Innovatie maakt hier vanzelfsprekend deel van uit. We ontwikkelen voortdurend en groeien door. We leren vooral door te doen: iets nieuws uitproberen in de praktijk. Hierbij bouwen we continue retrospectives in, zodat we leren van wat we gedaan hebben en dat we weten of het werkt. Daarna maken we een verbeterslag. De samenwerking kenmerkt zich door korte lijnen tussen de projectleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders.

Waar zijn jullie trots op?

We weten veel studenten naar het mbo aan te trekken, doordat we de eerstejaars studenten al kennis laten maken met het mbo. Hiervan plukken we de vruchten in de vervolgjaren, omdat studenten het mbo dan al kennen.

We communiceren onze successen en ervaringen door het vertellen van verhalen, in documenten én in bijeenkomsten. Bijvoorbeeld door studenten in een directieraad hun eigen ervaringen te laten delen en de anderen te laten voelen wat er speelt.

Uniek bij ROC Friese Poort is de extra aandacht voor brede vorming. Het practoraat Brede Vorming is betrokken bij de opleidingsschool.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Hoe zorgen we ervoor dat de grote betrokkenheid van schoolopleiders en instituutsopleiders op alle niveaus aanwezig is, zodat de opleidingsschool niet te smal wordt? Daarnaast werken we aan kwaliteitszorg rondom de vragen:
– wat laat je zien (hoe diep, hoe breed) en
– hoe laat je dit zien?
We verkennen alles wat er al ligt binnen de organisaties om dubbel werk te voorkomen.

Wat is jullie ambitie voor de toekomst?

Wat is jullie ambitie voor de toekomst? Onze ambitie is om de verbinding met het werkveld mbo nog verder te versterken, zodat de docenten in opleiding ervaren wat het beroepenveld inhoudt. Maar ook dat zij leren hoe ze dit in hun onderwijs kunnen vervlechten. Verder willen we een intensievere samenwerking en uitwisseling tussen mbo en hbo: bij elkaar in de les kijken, van elkaar leren.


Onze expertise

Visie & strategie

Visie & strategie

Samenwerking

Samenwerking

Kennisdeling

Partners

Lerarenopleidingen

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden
24-uurs onderdompeling bij ROC Friese Poort

Studenten mbo worden bij ROC Friese Poort opgeleid tot vakménsen die werkgevers graag willen: wendbaar, betrokken, kritisch denkend en zelfstandig handelend. Deze brede vorming neemt de opleidingsschool Friese Poort- NHL Stenden ook mee in het opleiden van docenten voor het mbo. Hiertoe organiseerden ze een 24-uurs onderdompeling. Het idee hierachter is om in korte tijd kennis te maken met Brede Vorming en de LIO’s te inspireren om Brede Vorming gestalte te geven in hun rol als docent op de Friese Poort. Door dit in 24 uur te doen, kan er echt de diepte in gegaan worden.