PO Opleiden in School, Partnerschap Oost-Gelderland

Wat typeert jullie samenwerking?

Innovatie in het onderwijs ontstaat door intensieve samenwerking met de basisscholen in de omgeving. In het project ‘Opleiden in de school’ werken we samen met steeds meer opleidingsscholen. In een opleidingsschool lopen studenten uit verschillende jaarlagen en opleidingsvarianten stage. De school is er speciaal op voorbereid. In een opleidingsschool is een opleider in de school voor zowel de mentoren als studenten de aanspreekpersoon. Vanuit de opleiding is er een studieloopbaanbegeleider die gekoppeld is aan de opleidingsschool en daar ook komt om in gesprek te gaan, intervisie te leiden of om de ontwikkeling van studenten te bespreken en beoordelen.

Waar zijn jullie trots op?

Veel basisscholen in onze regio zijn inmiddels opleidingsschool en er zijn nog meer scholen die in een traject zitten om officieel opleidingsschool te zijn. We zijn er trots op dat we met zoveel opleidingsscholen kunnen samenwerken.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Opleiden in school versterkt de aansluiting tussen ontwikkelingen binnen scholen en het opleiden. Niet alleen studenten worden er opgeleid, maar ook het zittende personeel. De school geeft aan dat ze actief werken aan de ontwikkeling van de school en de ontwikkeling van mensen. In een opleidingsschool wordt gewerkt aan een schoolontwikkelthema. In het thema vinden de partners elkaar. Er wordt samen literatuuronderzoek uitgevoerd, nieuwe dingen uitgeprobeerd en op basis van praktijkonderzoek worden conclusies getrokken. Doel is dat het onderwijs er beter van wordt.


Onze expertise

VSLS

VSLS

Het samenwerkingsverband richt zich op de blijvende professionalisering van (aanstaande) leerkrachten en doet dat door hen actief te betrekken in leernetwerken. In die leernetwerken werken zij aan ontwerpen die een oplossing kunnen bieden voor ondervonden onderwijskundige uitdagingen.

Partners

Lerarenopleidingen

Schoolbesturen

Scholen

Kennisbank

Publicaties & Links
Nieuwsbericht 'Meer opleidingsscholen voor Hogeschool Iselinge'

Nieuwsbericht van Omroep Gelderland over de groei van het aanbod van opleidingsscholen in de regio Oost-Gelderland. In totaal werkt de Doetinchemse school nu samen met 98 basisscholen (3 juli 2018).

Publicaties & Links | Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid | Artikelen & producten

Artikelen over ouderbetrokkenheid & producten waarmee ouder betrokkenheid in het basisonderwijs kan worden verbeterd. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Leerlijn voor lezen: 'Stt, wij lezen'

Leerlijn voor lezen. Bestaande uit instructie, achtergrond informatie en lees bevorderende werkvormen en activiteiten. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

Publicaties & Links | Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken | Leerlijn voor verhalend schrijven: 'schrijven kun je leren'

Leerlijn voor verhalend schrijven. Bestaande uit instructie, achtergrond informatie en materialen zoals motivatiekaarten en videoclips. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

Publicaties & Links | Omgaan met verschillen
Omgaan met verschillen | artikelen over onderzoekend en ontwerpend leren

Diverse (onderzoeks)artikelen over onderzoekend leren en omgaan met verschillen. Tools om in te zetten bij de verschillende stappen van onderzoekend leren. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

Publicaties & Links
De startende leerkracht

Elke prof was eerst een amateur. Artikel over het ondersteunen van startende leraren, zodat ze kunnen groeien van startbekwaam naar basisbekwaam en vakbekwaam. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

Instrumenten | Pesten
Pesten | Artikel & serie toolboxen over sociale veiligheid

Artikel over pesten en sociale veiligheid & serie Toolboxen voor het basisonderwijs met als thema Pedagogisch tact, Sociale veiligheid, Groepsvorming, Coöperatief werken, Individuele reflectie en gesprekstechnieken. Van: SWV Opleiden in School Graafschap, Achterhoek en Liemers

Praktijkvoorbeelden
De ontwerpstudio Woordenschat – ontwerpgericht onderzoek in de basisschool

Tijdens het congres ‘Op weg naar een duurzame opleidingsschool’ op 31 mei 2016 gaf Stichting IJsselgroep Iselinge een presentatie over: ‘De ontwerpstudio Woordenschat – ontwerpgericht onderzoek in de basisschool’.