MBO Opleidingsschool Mondriaan

Wat typeert jullie samenwerking?

De opleidingsschool wordt getypeerd door de woorden: van vakmanschap naar meesterschap. Dit staat bij Opleidingsschool Mondriaan centraal. Docenten in opleiding doen meerdere ervaringen op en worden breed opgeleid. Na een halfjaar bij een bepaalde opleiding werkervaring opgedaan te hebben, gaan ze in een andere mbo-opleiding aan de slag. Zo stijgen de docenten in opleiding boven de inhoud van hun eigen vak uit. Daarnaast werken zij overstijgend aan het onderwijs mee: door LOB, SLB, oudergesprekken, open dagen. Ze leren hier wat het inhoudt om mbo-docent te zijn. De docent in opleiding hoort echt bij het team: hij heeft een werkplekbegeleider in het team, maar krijgt ook feedback van andere docenten in het team.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn er trots op dat we de mogelijkheid hebben gecreëerd om de docenten in opleiding (dio) zo breed op te leiden. Ook hebben we in korte tijd commitment gekregen van alle directeuren en managers in zo’n grote organisatie. Met een klein team van schoolopleiders hebben we in een jaar de opleidingsschool opgezet. Op elke campus zijn er docenten in opleiding, ze zijn enthousiast en we nemen ze vanaf het begin mee in het Mondriaangevoel, het wij-gevoel.
Ook zijn we trots op de plek die de opleidingsschool heeft. Het is zowel verbonden aan HRM als aan het onderwijs, dat is een krachtig punt en zorgt voor verankering.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Nu alles goed op papier krijgen. We schrijven aan plannen, zoals kwaliteitszorgplannen en het professionaliseringsplan. Ook zijn we op zoek naar meer werkplekbegeleiders.

Wat is jullie ambitie voor de toekomst?

Onze ambitie is: heel ROC Mondriaan doet mee, alle 27 scholen en alle onderwijsteams. Ook willen we de begeleiderspool verbreden. Daarin zitten dan werkplekbegeleiders, maar ook begeleiders van de medewerkers die een pedagogisch didactisch getuigschrift-traject doen en begeleiders van starters. We willen een olievlek creëren binnen de organisatie. Een voorbeeld: Docenten in opleiding hebben vaak algemene digitale leerarrangementen. We kunnen een bijeenkomst creëren waarin deze programma’s worden gepresenteerd door de dio’s. Dat helpt de reguliere docenten ook verder.

En ambitie van de opleidingsschool is een goede samenwerking te krijgen met een vo-school. Ook voor de omgeving Den Haag. Zodat we samen gaan voor sterk onderwijs in Den Haag.

Voor meer informatie over opleidingsschool Mondriaal verwijzen wij u graag naar de LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/company/opleidingsschool-mondriaan/about/


Onze expertise

Inrichting, organisatie & financiën

Inrichting, organisatie & financiën

HRM

HRM

Verbinding met beroepspraktijk

Partners

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden
Lesgeven in het mbo: “Het staat niet in een boekje”

Het aantal studenten van een lerarenopleiding dat bij Mondriaan stage loopt, neemt toe. In het kader van “Samen opleiden van nieuwe docenten” werken de lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam (HR) en Mondriaan samen in (aspirant-) Opleidingsschool Mondriaan. De ambitie voor dit gezamenlijke traject is dat er 80 studenten per schooljaar worden opgeleid. De hogeschool vindt het belangrijk dat hun studenten niet alleen opgeleid worden voor het voortgezet onderwijs, maar ook vanaf het eerste jaar zicht hebben op werken in het mbo.