PO Opleidingsschool Midden-Limburg

Wat typeert jullie samenwerking?

In 2016 hebben de onderwijsinstellingen Innovo, KomLeren, MosaLira, Movare, SPOLT, Kindante, Triade, SKO Maasdal, Swalm en Roer, Meerderweert/Eduqaat en dNP vertegenwoordigd door Fontys Hogescholen en Zuyd Hogeschool (schoolbesturen uit het basisonderwijs Zuid- en Midden-Limburg en de Nieuwste Pabo) een convenant gesloten met als doel “gezamenlijke opleidingsprojecten en andere activiteiten ter hand te nemen gericht op”:
a. ontwikkeling en uitvoering gezamenlijk beleid ‘opleiden in school’;
b. ontwikkeling en uitvoering gezamenlijk beleid ‘life time employability’;
c. ontwikkeling en uitvoering gezamenlijk beleid ‘lerende regio’.”

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op de systematische samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen die vele mogelijkheden biedt om op uiteenlopende niveaus en met een veelheid van verschillende instrumenten en methoden te werken aan de kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs. We zijn primair gericht op de vraag welke (aanvullende) professionaliteit van studenten, leraren en lerarenopleiders wordt gevraagd om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren, en dat vormt het gemeenschappelijke decor waarbinnen de samenwerking gestalte krijgt.”

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

De laatste twee jaren is er in toenemende mate aandacht voor de overgang van start- naar basisbekwaam en van basis- naar vakbekwaam.


Onze expertise

Samen Professionaliseren

Samen Professionaliseren

Onderwijs leeromgeving

Onderwijs leeromgeving

VSLS

VSLS

De samenwerkingsverbanden bieden studenten en leerkrachten de kans hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen door extra mogelijkheden te bieden in de vorm van leren binnen een (academische) basisschool en de Nieuwste Pabo. De (onderzoeks-) activiteiten van studenten en leerkrachten worden binnen deze setting gekoppeld aan de ontwikkelings- en innovatie thema’s van de school met als doel het versterken van het leren van al onze leerlingen.

Partners

Kennisbank

Publicaties & Links
Bovenbestuurlijke communities of Learning

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van Opleidingsschool Midden-Limburg.

Praktijkvoorbeelden
Effectief spellingonderwijs

Op 9 maart 2016 lieten alle academische opleidingsscholen zich zien tijdens een landelijke bijeenkomst in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde elke AOS zich aan de hand van een voorbeeldonderzoek. Op een poster lieten de leraar-onderzoekers zien welke stappen in het onderzoek zijn genomen, welke opbrengsten het heeft gehad en welke voorwaarden ervoor hebben gezorgd dat het onderzoek meerwaarde heeft gehad.

Kwaliteitsreeks
Praktijk en theorie verweven en verbinden

Theoretische kennis en de praktijkervaringen van studenten zoveel mogelijk met elkaar verweven en verbinden. Dat is de inzet van het curriculum van de Nieuwste Pabo in Sittard dat in samenwerking met het veld is ontwikkeld. In dit katern beschrijft Paul Hennissen dit nieuwe curriculum, waarin de zogenoemde ABC-ritmiek, online bloggen, intersubjectief beoordelen en leren van elkaar in communities centraal staan.

Praktijkvoorbeelden
Het MERID-Model

Tijdens het congres ‘Op weg naar een duurzame opleidingsschool’ op 31 mei 2016 gaf de Nieuwste PABO (Opleidingsscholen Midden- en Zuid-Limburg) een presentatie over: ‘Het MERID-Model’.

Publicaties & Links
Filmpje over opleiden in de school - De nieuwste pabo

Opleidingsscholen Midden- en Zuid-Limburg (de nieuwste pabo) maakten een filmpje over Opleiden in de school. Het wachtwoord is ‘leraar’.

Publicaties & Links
Interview de nieuwste pabo

In het curriculum van de Nieuwste Pabo in Sittard is het leren op het instituut en in de school systematisch afgewisseld. De studenten zijn 40% van de opleidingstijd op de werkplek. Zij worden begeleid en beoordeeld door de mentor, de schoolopleider en de instituutsopleider. In de laatste jaren van de opleiding participeren de studenten op de basisscholen in Communities of Practice. Verschillende betrokkenen vertellen over de ervaringen.

Praktijkvoorbeelden
Opleiden in de school in de nieuwste PABO

Vijf jaar geleden ontwikkelde de Nieuwste Pabo in Sittard samen met het werkveld een nieuw curriculum, waarin opleiden in de school centraal staat. De studenten worden extra begeleid en beoordeeld en in de laatste jaren van de opleiding participeren de studenten op de basisscholen in Communities of Practice.

Praktijkvoorbeelden
Dilemma’s bij de visitatie van de Nieuwste Pabo

Half september 2014 werd de Nieuwste Pabo door het visitatiepanel positief beoordeeld. Over de specifieke dilemma’s die zo’n visitatie opleveren sprak het Steunpunt Opleidingsscholen met Paul Hennissen, lector Opleiden in de School op de Nieuwste Pabo in Sittard.