Opleidingsschool Haaglanden

Wat typeert jullie samenwerking?

De Opleidingsschool Haaglanden (OSH) is een samenwerkingsverband van de besturen van tien scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en vier lerarenopleidingen. De missie van de OSH is het samen opleiden en professionaliseren van (start)bekwame eerste- en tweedegraadsdocenten voor de regio, die beschikken over een ruime mate van vakmanschap en meesterschap. Hierdoor is de opleidingsschool in staat de professionalisering van de docenten (initieel en post-initieel) in de opleidingsschool vorm te geven en het volume van de onderwijsmarkt in de regio te handhaven en te vergroten.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op het opleidingsprogramma van de OSH. Studenten volgen binnen de OSH een opleidingsprogramma, afgestemd op hun individuele leerbehoeften en de opleidingsvariant. Het praktijkdeel van het opleidingsprogramma bestaat uit begeleiding en een OSH-cursusprogramma. Op alle OSH-scholen is een goede begeleidingsstructuur aanwezig. In het begeleidingsmodel staat de student centraal. De student wordt begeleid door een team van professionele begeleiders vanuit de scholen (werkplekbegeleiders/vakcoaches, schoolopleiders) en de lerarenopleidingen (instituutsopleiders).
De cursussen vormen een samenhangend cursusaanbod dat aansluit bij de praktijk op de scholen. De cursussen zijn ontstaan op basis van de gesignaleerde behoefte onder studenten en de aanwezige expertise op de scholen. Het volgen van de cursussen door studenten binnen de muren van de VO-scholen heeft een belangrijke meerwaarde, om de simpele reden dat er leerlingen aanwezig zijn. Studenten kunnen daardoor de link tussen het geleerde en de praktijk direct zien. Zij kunnen bijvoorbeeld bij de leerlingen herkennen wat zij zojuist hebben geleerd bij adolescentiepsychologie.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Het doorontwikkelen van het kwaliteitszorgsysteem. In de afgelopen jaren heeft de OSH de basis gelegd voor het kwaliteitszorgsysteem. Er zijn diverse instrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd, waaronder een kwaliteitsmonitor en evaluaties van de cursussen en (professionaliserings)bijeenkomsten. In februari 2015 is gestart met een doorontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem naar een integraal kwaliteitszorgsysteem, waarin bestaande onderdelen worden aangescherpt en waar nieuwe kwaliteitszorginstrumenten worden ontwikkeld en geïmplementeerd.


Onze expertise

Onderwijs leeromgeving

Onderwijs leeromgeving

Cursusprogramma voor studenten

Onderwijs leeromgeving

Onderwijs leeromgeving

Goede begeleidingsinfrastructuur op alle scholen en instituten

Inrichting, organisatie & financiën

Inrichting, organisatie & financiën

Complex samenwerkingsverband, samenwerking tussen 10 scholen van 5 schoolbesturen en 4 instituten voor lerarenopleidingen (2 hbo, 2 wo).

Partners

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden
Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk 2

Deel 2 uit de reeks Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk. In deze bundel vindt u negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.

Praktijkvoorbeelden
Opleidingsplan Haaglanden

De Opleidingsschool Haaglanden (OSH) is een samenwerkingsverband van de besturen van tien scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en vier lerarenopleidingen. Dit opleidingsplan beschrijft het opleidingsprogramma van de OSH.