Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA)

Wat typeert jullie samenwerking?

In ons samenwerkingsverband werken we gezamenlijk aan een werkplekcurriculum dat docenten in opleiding voorbereidt om les te geven in brede conceptscholen (Montessori, vrijeschool, Dalton en moderne
vernieuwingsconcepten) in een grootstedelijke context en/of omgeving van de school. Door de circulaire opleidingsplaatsen binnen NOA bieden we docenten in opleiding een opleidingsplaats in een diverse leergemeenschap van vmbo tot gymnasium/technasium en nog eens met vier onderscheidende concepten. Aan het einde van de opleiding kiest een docent in opleiding het schoolconcept of afdeling die het beste bij hem past.

Waar zijn jullie trots op?

Onze gezamenlijke schoolgroepbijeenkomsten die twee keer per opleidingsjaar plaatsvinden. Dit is een verplicht onderdeel van de opleidingsplaats. Op deze bijeenkomsten zijn alle betrokkenen aanwezig:
werkplekbegeleiders, instituutopleiders, schoolopleiders, geïnteresseerde leerlingen en collega’s uit andere opleidingsscholen, onze alumni, leden van de stuurgroep en programmaleiding.
Mocht u na het lezen van deze tekst ook zin hebben om langs te komen, neem dan contact op met pettra@noa-amsterdam.nl

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Het is onze ambitie om de samenwerking tussen de scholen onderling en tussen de scholen en de opleidingen verder uit te bouwen tot een inspirerende leergemeenschap. Ons motto zegt het al: “Leraar worden en een inspirerende leraar blijven”. Verder willen we een sterkere koppeling realiseren tussen opleiden van studenten en begeleiden van startende docenten. Werken aan onze kwaliteitscultuur krijgt aandacht bij alle onderwerpen en op alle niveaus.


Onze expertise

Inrichting, organisatie & financiën

Inrichting, organisatie & financiën

Partners