VO Meerwegen Opleidingsschool (MOS)

Hoe zou je de insteek en werkwijze van jullie partnerschap in een paar zinnen karakteriseren?

Onze insteek is vooral dat te doen wat het onderwijs aan onze leerlingen beter maakt. We kiezen voor “goed onderwijs maak je samen”. Zoiets valt of staat bij de kwaliteit van de leraar, van de leraar in opleiding (de student) en dus ook van onze samenwerking; tussen de scholen onderling en met de instituten. We hebben daarin de rollen en verantwoordelijkheden goed beschreven en leveren onze studenten – waar mogelijk – maatwerk. We ontwikkelen een gezamenlijk curriculum, waarbij de eigenheid van de scholen gewaarborgd blijft.

Waar kijken jullie het meest naar uit nu jullie aspirant opleidingsschool zijn geworden?

We kijken uit naar de uitvoering van onze plannen. Woorden in daden vertalen, dat goed doen en er met elkaar voor zorgen dat we de aspirant-status succesvol achter ons laten


Partners

Lerarenopleidingen

  • Hogeschool Windesheim
  • Hogeschool Utrecht
  • Universiteit Utrecht

Scholen

  • Corderius College
  • Corlaer College
  • Farel College
  • Oostwende College
  • Het Element

Kennisbank

Publicaties & Links
Interview | Op weg naar de beoordelingsgerichte peer review

Ruim anderhalf jaar geleden, in maart 2020, kreeg de aspirant Meerwegen Opleidingsschool (MOS) een negatieve beoordeling van de NVAO. Inmiddels is de aspirant-status weer toegekend en gaat de MOS nogmaals vol vertrouwen op voor erkenning. Deze keer volgens de nieuwe regeling: met een beoordelingsgerichte peer review zal in 2024 worden beoordeeld of de MOS voldoet aan de basiskwaliteit zoals die is geformuleerd in het kwaliteitskader ‘Samen Opleiden & Inductie’. Hoe bereidt de opleidingsschool zich hierop voor? We vragen het aan Eline Daling, die sinds november 2020 projectleider is van de MOS.