PO Leropo/Samen opleiden/AOS Deltagroep/Flores Onderwijs (v/h De Basis-Fluvius)

Wat typeert jullie samenwerking?

Leropo/Samen Opleiden is een verbreding van het samenwerkingsprogramma van de HAN Pabo met de (academische) opleidingsscholen. In principe kunnen alle po-scholen in de regio erbij aansluiten, ook scholen die geen opleidingsschool zijn. Op dit moment is het samenwerkingsverband uitgebreid tot negentien besturen voor primair onderwijs. Op termijn zouden bovendien het voortgezet onderwijs, clusters binnen het passend onderwijs en andere organisaties binnen de educatieve keten kunnen deelnemen. De verschillende (onderwijs)kolommen brengen ieder hun eigen netwerk mee en zetten dat in voor het gezamenlijke doel. Leren krijgt daarmee een heel nieuwe dimensie. De aangesloten scholen zetten zich vanuit een gedeelde visie actief in voor kennisdeling en co-creatie.

Waar zijn jullie trots op?

Samen Opleiden voor de toekomst gaat over een leven lang leren in het beroep. De HAN Pabo en een groot aantal schoolbesturen in de regio investeren samen in deze ontwikkeling.
Waarom? Omdat wij gezamenlijk menen dat samenwerking noodzakelijk is voor doorontwikkeling, en daarmee voor toekomstbestendig onderwijs.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Het onderwijs van de 21e eeuw vraagt om nauwere inhoudelijke samenwerking tussen het primair onderwijs en de lerarenopleiding. Anders gezegd: ontschotting van po en hbo. Dit actievere partnerschap is nodig om toekomstige leraren voor te bereiden op het steeds veranderende werklandschap. Maar ook om onderwijsontwikkeling en onderzoek naar een hoger plan te tillen en om een leven lang leren voor zittende leraren passend in te richten.


Onze expertise

VSLS

VSLS

VSLS is de afkorting van het versterkingsprogramma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen waarvoor 45 partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen tussen 2014 en 2017 subsidie hebben ontvangen. Bezoek de VSLS-themapagina met een overzicht van alle VSLS-producten.

Partners

Lerarenopleidingen

Kennisbank

Publicaties & Links
Whitepaper 'Samen opleiden voor de toekomst'

Samen Opleiden voor de toekomst gaat over een leven lang leren in het beroep. De HAN Pabo en een groot aantal schoolbesturen in de regio investeren samen in deze ontwikkeling.
Waarom? Omdat wij gezamenlijk menen dat samenwerking noodzakelijk is voor doorontwikkeling, en daarmee voor toekomstbestendig onderwijs.

Praktijkvoorbeelden
Wat gebeurt er concreet in alle klassen op het gebied van SEO na het afnemen van KIJK en SCOL?

Op 9 maart 2016 lieten alle academische opleidingsscholen zich zien tijdens een landelijke bijeenkomst in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde elke AOS zich aan de hand van een voorbeeldonderzoek. Op een poster lieten de leraar-onderzoekers zien welke stappen in het onderzoek zijn genomen, welke opbrengsten het heeft gehad en welke voorwaarden ervoor hebben gezorgd dat het onderzoek meerwaarde heeft gehad.

Praktijkvoorbeelden
Het stimuleren van een onderzoekende houding

Op 9 maart 2016 lieten alle academische opleidingsscholen zich zien tijdens een landelijke bijeenkomst in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde elke AOS zich aan de hand van een voorbeeldonderzoek. Op een poster lieten de leraar-onderzoekers zien welke stappen in het onderzoek zijn genomen, welke opbrengsten het heeft gehad en welke voorwaarden ervoor hebben gezorgd dat het onderzoek meerwaarde heeft gehad.

Praktijkvoorbeelden
Een leven lang leren met een dynamisch curriculum

In deze presentatie legt de HAN PABO uit hoe zij aankomend leraren trainen om een leven lang te leren met een dynamisch curriculum.

Praktijkvoorbeelden
Opleidingsschool De Basis in Arnhem: interview met Manon Ketz (directeur-bestuurder De Basis Arnhem)

Omdat onderzoek bijdraagt aan de dagelijkse lespraktijk, is academisch opleiden in de visie van Opleidingsschool De Basis in Arnhem goed voor álle scholen. Omdat het niet mogelijk is om dit op korte termijn te realiseren, zijn er ‘volgscholen’ in het leven geroepen.

Praktijkvoorbeelden
Organisatie van de Academische Opleidingsschool HAN Pabo, Delta en De Basis in Arnhem

Inrichting en facilitering van de samenwerking tussen HBO en PO.

Van: HAN Pabo