PO Almeerse Scholen Groep / Windesheim Flevoland

Wat typeert jullie samenwerking?

De kracht van samen!! In het kader van ‘Een leven lang leren’ wordt op alle niveaus intensief samengewerkt door betrokkenen vanuit de scholen en de lerarenopleidingen.

De Almeerse scholengroep wil (als iedereen)zo goed mogelijk onderwijs aanbieden aan haar leerlingen. Daar zijn goede leraren voor nodig. De leraar die daarbij voor ogen gesteld wordt, is beschreven in een beroepsbeeld.

Deze leraar wil kinderen helpen hun talenten te ontwikkelen en hen te leren samenleven met anderen. Hij wil ze een goede basis geven om in de maatschappij te kunnen functioneren. Deze leraar heeft een onderzoekende houding en zoekt steeds weer naar actuele, creatieve en vernieuwende mogelijkheden om leerlingen te stimuleren tot nieuwsgierigheid en het onderwijs betekenisvol te maken. Deze leraar is zich ervan bewust dat zijn visie op onderwijs zich zal blijven ontwikkelen

Het beroepsbeeld is leidend voor het curriculum van de pabo en het praktijkcurriculum op de scholen. Het samenwerkingverband zal zich blijvend richten op de professionalisering van deze (aanstaande) leraar.

Waar zijn jullie trots op?

De kwaliteit van de producten van de co-maker. Toelichting:
– In heterogeen samengestelde groepjes werken studenten aan een onderzoeksopdracht.
– De onderzoeksopdrachten zijn gekoppeld aan schoolontwikkeling. De onderzoeksvragen worden geformuleerd door de directie en/of de schoolopleider.
– De studenten worden begeleid door experts van de pabo en de schoolopleider.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

– Van begeleider naar (mede) opleider.
– Een betere aansluiting van het curriculum pabo bij de behoeften van de school.


Onze expertise

Onderwijs leeromgeving

Onderwijs leeromgeving

Zie toelichting co-maker

VSLS

VSLS

VSLS is de afkorting van het versterkingsprogramma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen waarvoor 45 partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen tussen 2014 en 2017 subsidie hebben ontvangen. Bezoek de VSLS-themapagina met een overzicht van alle VSLS-producten.

 

Partners

Kennisbank

Publicaties & Links
De inductiefase is een voortzetting van de opleiding

Overal in het land werken scholen en opleidingsinstituten aan begeleidingsprogramma’s voor beginnende leraren. In het boek ‘Goede condities voor startende leraren. Het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma’ staat een aantal voorbeelden van inductieprogramma’s met verschillende invalshoeken, een verschillende aanpak en verschillende activiteiten. Dit is het voorbeeld van de Almeerse Scholen Groep (ASG).

Publicaties & Links
Programma Maximum

Maximum is een professionaliseringsprogramma voor het onderwijzend personeel (OP) binnen de ASG. In het kader van een leven lang leren geeft Maximum de leraren binnen de ASG ruimte onderwerpen uit de eigen werksituatie te analyseren, te onderzoeken en verder te ontwikkelen. Van: Almeerse Scholen Groep

Publicaties & Links
Inductieprogramma ASG

In het kort wordt weergegeven op welke wijze het inductieprogramma binnen het swv ASG-WindesheimFlevoland vorm krijgt. Het gaat over aanpak en succesfactoren. Van: Almeerse Scholen Groep

Praktijkvoorbeelden
Artikel | Leren begeleiden van pabo-studenten bij het formuleren van onderzoeksvragen

De Pabo Windesheim Almere organiseert professionaliseringsbijeenkomsten voor schoolopleiders en directeuren om handelingsverlegenheid bij het opstellen van de onderzoeksvraag en het begeleiden van pabo-studenten bij de verdere formulering van de onderzoeksvraag te verkleinen. Dit artikel bespreekt de opzet van deze werkbijeenkomsten en de positieve resultaten van deze werkvorm | 2017