VO Academische Opleidingsschool Passie voor Leren

Wat typeert jullie samenwerking?

Passie voor Leren heeft tot doel om met elkaar het leren van leerlingen, leraren-in-opleiding, opleiders, leraren en leidinggevenden krachtig te bevorderen. In het Samen Opleiden bieden Passie voor Leren een rijke leercontext aan voor leraren in opleiding. Dit wordt gezamenlijk vormgegeven door middel van (de ontwikkeling van) onderwijsleerarrangementen, met als uiteindelijk doel het stimuleren van het leerproces van leerlingen.

Een onderzoekende houding is de basis van al het leren. In Passie voor Leren is bijzondere aandacht voor het doen van praktijkonderzoek. Door de begeleiding van (student)onderzoek en het inzetten van Docent Ontwikkelteams bevordert Passie voor Leren de onderzoekende houding van aankomende, beginnende en zittende leraren.


Onze expertise

VSLS

VSLS

VSLS is de afkorting van het versterkingsprogramma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen waarvoor 45 partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen tussen 2014 en 2017 subsidie hebben ontvangen. Zie onder aan deze pagina onder Kennisbank de opgeleverde producten van de Academische Opleidingsschool Passie voor Leren of bezoek de VSLS-themapagina met een overzicht van alle VSLS-producten.

In het VSLS project zijn modules ontwikkeld op thema’s als differentiatie in de les, Positive Behavior Support, gebruik van ICT en opbrengstgericht werken.

Partners

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden
Opleidingsschool Passie voor Leren maakt tool voor kwaliteitsontwikkeling

De academische opleidingsschool Passie voor Leren startte in 2007 en is geaccrediteerd. De opleidingsschool wil het leren bevorderen van leraren in opleiding, startende én ervaren leraren, werkplekbegeleiders, opleiders en leidinggevenden. Focus hierbij is de ontwikkeling van de professionele identiteit, de onderzoekende houding en het onderzoekend handelen.

Praktijkvoorbeelden
Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk 2

Deel 2 uit de reeks Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk. In deze bundel vindt u negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.

Publicaties & Links
Overzicht driejarig inductietraject

Overzicht van de opbouw van het ontwikkelde driejarig inductietraject van Passie voor Leren. Van: AOS Passie voor Leren

Instrumenten
Curriculair spinnenweb module mentorvaardigheden

Module mentoraat gericht op het ontwikkelen begeleidings-vaardigheden. Van: AOS Passie voor Leren

Instrumenten
Curriculair spinnenweb docentontwikkelteam

Docent ontwikkel team waarin tweedejaars docenten met elkaar een onderwijsleer-activiteit ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Van: AOS Passie voor Leren

Instrumenten
Curriculair spinnenweb module pedagogische tact

Module PBS en pedagogische tact. Van: AOS Passie voor Leren

Instrumenten | Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid | Toolbox

Uitwerking van verschillende tools en meetinstrumenten die inzetbaar zijn voor het bereiken van een optimale ouderbetrokkenheid op de school. Van: AOS Passie voor Leren

Praktijkvoorbeelden
De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode

Op 9 maart 2016 lieten alle academische opleidingsscholen zich zien tijdens een landelijke bijeenkomst in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde elke AOS zich aan de hand van een voorbeeldonderzoek. Op een poster lieten de leraar-onderzoekers zien welke stappen in het onderzoek zijn genomen, welke opbrengsten het heeft gehad en welke voorwaarden ervoor hebben gezorgd dat het onderzoek meerwaarde heeft gehad.

Publicaties & Links
Filmpje over opleiden in de school - Opleidingsschool Passie voor leren

Opleidingsschool Passie voor leraren maakte een filmpje over Opleiden in de school.