VO Academische Opleidingsschool Noordoost-Brabant (AOS NB)

Wat typeert jullie samenwerking?

De partners binnen onze AOS werken op basis van een gemeenschappelijke visie op opleiden, professionaliseren en praktijkonderzoek aan een curriculum voor onze opleidingsschool. Leeruitkomsten van studenten vormen daarvoor een belangrijk uitgangspunt, waardoor het eigenaarschap van het leren bij de student komt te liggen en de ondersteuning en begeleiding maatwerk is. Praktijkonderzoek wordt gezien als een belangrijke motor voor schoolontwikkeling. Ook op gebied van onderzoek is er een nauwe samenwerking tussen de verschillende partners uit ons netwerk.

De leerateliers waar studenten en leraren instituuts- en schooloverstijgend samen komen om te leren, te professionaliseren en te onderzoek zijn voorbeelden van onze werkwijze.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn trots op het feit dat:

  • partners binnen onze AOS steeds nadrukkelijker samenwerken vanuit onze gemeenschappelijke visie op opleiden, professionaliseren en onderzoek;
  • de AOS steeds meer de functie van katalysator vervult binnen de onderwijsorganisaties;
  • onze docenten in nauwe samenwerking met de instituutsopleiders erin geslaagd zijn betekenisvolle leertrajecten en leerwerktaken te ontwerpen;
  • de begeleiding steeds meer het karakter krijgt van maatwerk voor én met de student;
  • de onderzoeksgroep de peer review systematiek heeft ontworpen, die past bij de onderzoekende houding die de AOS Noordoost‐Brabant wil ontwikkelen.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Versterking van organisatiebrede betrokkenheid bij alle deelnemende partners. Maximaal benutten van de verschillende schoolcontexten met het doel studenten optimale leermogelijkheden te bieden. Onderzoek meer verbinden met de schoolontwikkeling, op basis van de onderzoeksagenda.


Partners

Kennisbank

Publicaties & Links
Script-dialoog | Van leren naar diep leren in de praktijk

Script-dialoog tussen Douwe Beijaard (hoogleraar Professional Learning) en Jos Hulsker van Ons Middelbaar Onderwijs leerateliers en docentenonderzoek. ‘Als leraren de ruimte krijgen om goed onderzoek te doen, zou dat écht een nieuwe component toevoegen aan het beroep. Voor een aantal docenten zou het beroep daardoor aantrekkelijker worden.’

Praktijkvoorbeelden
Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk 2

Deel 2 uit de reeks Samen leraren opleiden: Parels uit de praktijk. In deze bundel vindt u negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: een bijdrage leveren aan de opleidingspraktijk, zodat opleidingsscholen nóg betere leraren afleveren.

Publicaties & Links
VSLS | Magazine 'Vijf maal sterker'

Drie jaar geleden ging het VSLS-project van start. Voor alle deelnemers betekende het een mooie uitdaging: versterk de samenwerking van lerarenopleiding en scholen. Een uitdaging die werd geconcretiseerd in een opdracht: ga aan de slag met vijf actuele thema’s. In dit magazine laten vijf opleidingsscholen zien hoe zij deze uitdaging zijn aangegaan. Leraren, schoolopleiders, lerarenopleiders, projectleiders, coördinatoren en schoolleiders vertellen wat ze hebben gedaan en wat dat aan nieuwe inzichten en producten heeft opgeleverd. Een staalkaart van inspirerende ervaringen!

Praktijkvoorbeelden
Luisteren naar leerlingen

Op 9 maart 2016 lieten alle academische opleidingsscholen zich zien tijdens een landelijke bijeenkomst in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde elke AOS zich aan de hand van een voorbeeldonderzoek. Op een poster lieten de leraar-onderzoekers zien welke stappen in het onderzoek zijn genomen, welke opbrengsten het heeft gehad en welke voorwaarden ervoor hebben gezorgd dat het onderzoek meerwaarde heeft gehad.

Publicaties & Links
Online platform Script! voor publicatie praktijkonderzoek

Script! is een online platform voor het delen van onderzoeksresultaten. Deze openbare website maakt onderwijsonderzoek breed toegankelijk. Script! is een uniek initiatief van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in samenwerking met diverse lerarenopleidingen.